Koronadugnaden fortsetter!

Publisert av Ola 19.03.2020

Geirr Cranner
av Geirr D. Cranner.

K-HVOi Sporveien

Tiltakene som har blitt innført i Norge kan minne om tilstander vi vil kjenne igjen når det er krigstid, på mange måter er det en krig mot spredning av smitte. Mange føler tiltakene som absurde om meningsløse, men dette er en felles dugnad mot spredning slik at risikogrupper ikke blir rammet og kan få tragisk utfall. Vi alle har kjente og kjære som kan være i risikogruppen og vi ønsker å verne på best mulig vis. For oss som skal være utenfor risikogruppen kan en vanlig influensa oppleves som ubehagelig opplevelse, Korona også oppleves på samme vis men også hardere enn vanlig.

Tiltakene som har blitt iverksatt er for at du selv ikke skal bli smittet og for at du ikke skal smitte andre, like vel må noen være på jobb for at Sporveien skal kunne levere en samfundskritisk tjeneste.
Selv om vi leverer en samfundskritisk tjeneste så er det ikke en blankofullmakt som trumfer all fornuft og myndighetenes retningslinjer. Her er det viktig at ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledelsen spiller på lag med god dialog, det vil kunne bidra til et tryggere arbeidsmiljø.

Alt som blir skrevet om i media, intranett og på sosiale medier kan også være med på å spre frykt, en sunn frykt mot å bli smittet kan være sunt så lenge man ikke blir hysterisk som igjen leder til panikk. Noen forhåndsregler kan man ta selv for å unngå å bli smittet, spesielt om er i en risikogruppe og ikke smitte andre, et kjent og kjært uttrykk er da «det er lov å bruke pæra»

Sporveien gjennomfører sin del av dugnaden ved å ha innført mange forskjellige tiltak for å redusere smitte, men også for å sikre arbeidsplassene. I Aftenposten skrives det om at NAV registrerer økning på landsbasis 128% av arbeidsledige, reiselivsnæringen og transport har en økning på 299%, service yrker 233%. Mange ansatte i Sporveien føler dette direkte på kroppen når økonomien blir satt på prøve - det kan være at samboer blir en del av statistikken over.

Som ansatt i Sporveien er vi en særstilling som har en arbeidsgiver som faktisk søker om utvidet overtid fremfor å inngå forhandlinger om permitteringer. Like fullt er det viktig at en utvidet avtale ​om overtid skal brukes fornuftig og eventuelt brukes i en krisesituasjon i avdelingen, her bør man se på skiftplaner som sikrer ansatte mot en potensiell smitte og drift mest mulig.

Norge er inne i en verdensomfattende dugnad vi på berget aldri har opplevd, alt er nytt for oss alle. Det er viktig at alle samarbeider ved å finne løsninger som sikrer Sporveien på kort sikt og på lang sikt. Sporveien ​har etter hva jeg opplever ansatte som står på uansett utfordringer vi står ovenfor, ​Korona er også noe vi i fellesskap må stå på for å overvinne. Fortsett Korona dugnaden!

Kontakt vernetjenesten > VERNETJENESTEN I SPORVEIEN

vg-graf