Kommunevalget 2019 – Verdivalget

Publisert av Ola 06.09.2019

Per.Arne
Av Per Arne Nicolaysen, 2 Nestleder OSA/Leder PLK i Osa

Vær med å bestemme din fremtid. Blant våre medlemmer som er ansatt i ledende og administrative stillinger, er det flere spådommer om det fremtidige arbeidsliv som kan gi bekymring. I den fremtidige digitale og effektive hverdagen, der arbeidsoppgaver vil bli endret og faller bort, er det lurt å være rustet med gode allierte.
Man er vant med at effektivisering og arbeidsoppgaver som blir borte, ofte er forbundet med dem på «gølvet».
Ja, det skjer ikke meg som har utdanning og administrative oppgaver.
Det er i administrasjonene utover i kommunene man nå erfarer at arbeidsoppgaven forsvinner. De blir digitalisert og omorganisert og folk med sterk realkompetanse blir erstattet, av ferdig utdannede som må læres opp, trass i bachelor i ulike tema. Slik sykepleiere har erstattet hjelpepleiere, uten at det er blitt merkbart bedre. Mer papir og mer rapportering.
Endringene kommer. For mange vil det bli muligheter også, mange av arbeidsoppgavene som blir borte vil bli erstattet av nye og spennende oppgaver, blir man trøstet med.
Bruk stemmen din på partiene og støtt de politiske miljøer som er tydelige på at de står på arbeidstakernes side. Hvilke partier vil satse på kompetanseutvikling, og tilrettelegging for at bedrifter må ta ansvar for sine arbeidstakere ved planlegging av kompetansebygging for å møte det nye i arbeidslivet.
De partier som er tydelige på at de vil støtte og satse på å gi fagforeningene og tillitsvalgte de beste vilkår for å ta vare på medlemmene og arbeidstakerne når det gjelder. De må vi stemme på.
Da nytter det ikke å kaste bort en stemme på de som satser på velferdsprofitører, de som har privatisering, på sitt program.
Vi må få frem de som satser på fastjobb. Vi må huske Høyreregjeringen endret Arbeidsmiljøloven i 2015, som åpnet for å ansette i midlertidige stillinger selv der behovet var permanent.
Vi må få fram de som mener det er rettferdig med pensjon fra første krone. Her står Høyre, Frp, Venstre og Krf sammen om at man skal tjene 100.000 kroner før man har krav på å begynne opptjening av pensjonspoeng i en obligatorisk tjenestepensjon.
Det er ingen tvil, de rødgrønne partiene er det beste for folk flest.
Når det gjelder de borgerlige som påberoper seg for å værepartier for folk fleste, viser det seg at de kun stiller opp for den rike eliten når det gjelder, med store skattefritak, og avgift trykk på folk flest.