Kjære PLK medlemmer

Publisert av Ola 24.03.2020

wiikOSA sekretær Øystein innom Tøyen

Det er nå underlige tider for oss alle sammen. Mange mennesker lever både med frykt og uro om hva dette med viruset vil bety for dem fremover. Mange frykter arbeidsledighet.

Det er allikevel godt at vi har hverandre – selv om vi helst ikke skal se hverandre (for tiden).

I dag 24.03. på Tøyen, Økernveien 9, klokken 10, er det kun noen få tilstede i etasjene. Men jeg fant noen og fikk dermed løst flere problemstillinger.

lonn-leif
Leif er innom kontoret. Måtte ha to skjermer

I de fleste avdelinger har man gått inn for at folk skal kunne utføre arbeidsoppgaver hjemmefra for å hindre smitte.

I dag var det eksempelvis to på lønningskontoret, som velvillig svarte på den tillitsvalgtes evinnelige viderebringing av spørsmål og fikk dermed løst problemstillingene.

Takk, for det. I tillegg var det systemfall og problem med Zalaris. Det sier seg selv at to mennesker ikke kan lønne alle ansatte i Sporveiskonsernet og Unibuss alene. Det betyr at Sporveien driftes hjemmefra, hos de mange fra «kjøkkenbordet», og de som er igjen i Ø9. Lønn fikk vi som vanlig i forrige uke. Noen har gjort en skikkelig jobb.

Det er Ikke bare folka på lønn som er iherdig i jobb, men det utføres viktige oppgavene fra de mange som er hjemme, fra de andre vitale avdelingene som drifter vår bedrift.
Mange som er hjemme fungerer som lærere, de driver dataskole, med fjernundervisning ​​for sine små og store barn. De er i tillegg på jobb.

hr-service

Folk bretter opp ermene, og snur seg rundt og løser alle slags problemer. Snakket med leder IT drift, og han kan fortelle om full kontroll. De får ros på chat og intranett for bruk av teams og videokonferanser.

IT-service er fullt oppegående med å løse små og store problemer - det er bare å ringe, sies det.

Det er nå bevist at alle i Sporveien er på sin post og driver organisasjonen fremover, på noe annet vis enn før og i annet arbeidsmiljø. Telefoner, e-post og meldinger på sosiale medier, får dette til å tikke og gå. De som er på jobb på førerplasser, trafikkstyring, vedlikehold og reparasjon, og administrasjon – drar alle sammen dette videre slik at vi skal greie å komme igjennom til «normalen» om noe tid.

Det synes som om ledelse og de ansatte nå står sammen, og vi får nå virkelig prøvd hva samarbeid er. Vi forventer åpenhet og tillitt fra ledelsen.

Folk i vår klubb som også har fått merke trøkket og avvikene som følge av dette, er blant annet bemanningslederne​, seksjonslederne​ og tjenesteoppsettere, som på kreativt og finurlig vis finner løsninger med sine medarbeidere. Etter å ha fått snakket med noen av dem, så ble i alle fall mitt humør på topp. Det var hyggelig og det var morsomt. Med medlemmer som har slikt stå på humør, taper du ikke.

Her er det lagt ved link til appen for podkasten til OSA. Tillitsvalgt Einar Fygle har laget en helt ny som ble spilt inn i dag, den kommer snarlig ut og omhandler hjemmekontor og Sporveien:

TuneIn > tunein.com/podcasts
Apple > podcasts.apple.com

Per Arne Nicolaysen
leder i PLK

opptatt