Hva mener de om vårs

Publisert av Ola 05.09.2019

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen, nestleder i bussklubben

Kommune. Valg. Program. Prinsipper. Handling.  La oss ta en fast forward og hoppe direkte til det som handler om oss selv. Bane, buss, trikk og alt annet som handler om kollektivtrafikk.

Og bare for å ha sagt det med en gang. Knapt noen spoiler alert dette, men nå er også det nevnt! Det hersker en nærmest naiv og rørende enighet blant både eksisterende bystyreparti og bystyreparti in spe om at kollektivtrafikk er kult og flott, og det vil en ha mer av, gjerne til en lavere pris. Men der stopper også enigheten.

Valgboder1
Valgboder på Karl Johansgate tidlig en lørdag morgen, her sett fra Stortinget mot Slottet.

Smak på ordet kommunevalgprogram. Det smaker omtrent som tofu, det vil si ingenting. Men programmene tar lett smak og farge og det har de ulike partiene som stiller til valg gjort sitt beste for å bidra med. Selv om alle er tilhengere av mer og bedre kollektivtrafikk, er det en større grad av uenighet om hvordan en skal få det mer og bedre.

Leter en etter «bane», «buss» og «trikk» i oslopartienes valgprogram kan en finne blant annet følgende. Og bare så det er nevnt, oppsummeringen er nettopp det, og slett ikke komplett. Nær alle parti vil både ha mer og bedre kollektivtrafikk, ny t-banetunnell og nye grenbaner på t-banen, flere bussavganger og nye kollektivfelt, og litt mer trikk, og er det ikke nevnt kan det bare bety at det er glemt. Noen merknader i partiprogrammene er sitert ordrett i anførselstegn, der merknaden kan ha en viss interesse for dette blads ledere. Vil du ha alle detaljene er alle partiprogrammene tilgjengelig på nettet, og kan lastes ned der. God jakt!

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er Oslo bystyres største parti. Partiet vil utvide kollektivtilbudet særlig i ytre bydeler, og bedre framkommelighet en slik at det blir mer å velge på og raskere å komme fram. Partiet vil etablere flere nye bussruter og gjennomføre Fornebubane og ny T-banetunnell, samt baneløsninger mot Nedre Romerike. Partiet vil erstatte buss med bane på Ring2 og opp Trondheimsveien, men vil vurdere superbussløsninger og trolley 2.0. Målet er at alle bussene skal gå på strøm. Partiet vil gjøre det gratis for barn opp til sju år å reise kollektivt, og innlemme Ahus i Sone 1. «Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår.» Partiet vil sikre at Sporveien følger opp arbeidet med universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtilbudet.

Valgboder3
FNB kommer trolig inn i Oslo Bystyre, men neppe på sykkel.

Høyre

Bystyrets nest største parti er også byens styringsparti siden 1975 med unntak av en drøy periode tidlig på 1990-tallet. Partiet vil ha flere nattbussavganger, nye elbussruter i egne traseer heller enn trikk, erstatte nattrikk med elbusser på støytutsatte linjer og utvide bussnettet for at det skal bli enklere å kjøre kollektivt på tvers av t-banelinjene i ytre bydeler. Partiet vil legge til rette for selvkjørende kjøretøy, at alle busser skal være fossilfrie innen 2020. Partiet er alene om å ikke lenger kreve at det skal være mulig med ombordsalg av billetter på buss og trikk (på trikken ble ombordsalget avviklet i 2016). Er mot trikk i Skovveien, for Fornebubane og ny t-banetunnell, dog med en annen trase enn den byrådet har foreslått.

 MDG

Nummer tre er MDG (Miljøpartiet De Grønne). Partiet prioriterer gange, sykkel og kollektivtrafikk. Partiet vil ha Rosa busser over alt, hyppigere avganger og mindre ventetid og utvidet driftsdøgn. Og vil ha selvkjørende kjøretøy, kombinert med en billigere kollektivtrafikk (minus 20 prosent) og foreslår et pristak for enkeltbilletter per måned. Vil bruke penger til veiutbygging på kollektivtrafikken, med ny sentrumstunnell på t-banen, Fornebubane, flere tverrforbindelser på t-banenettet og nye bussterminaler. Generelt sett, mer kollektiv, mindre privatbilisme.

 Venstre

Venstre vil ha flere avganger til en lavere pris som når flest mulig. Forslår gratis kollektivtransport for alle under 18 år, et mer intelligent billettsystem det enkeltbilletter blir periodebilletter når dette blir mer lønnsomt, bedre framkommelighet for kollektivtrafikk som skal bli utslippsfri og trafikkere flere nye terminaler rundt om også om natta. Venstre vil ha trikk langs ring 2 og til Tosenhagen og utvikle taxitilbud der kollektivtilbudet er mangelfullt.

 Fremskrittspartiet

I likhet med andre partier vil Frp utvide t-banenettet med ny sentrumstunnell og forbedre busstilbudet. Men understreker at det må sikres framkommelighet for bil, og nye sykkelruter skal ikke gå på bekostning av parkeringsplasser. Partiet er alene om å kreve stopp i utbygging av busstopp i veibanen og vil til tilbake til busslommene. Partiet vil legge til rette for økt kollektivbruk, avholde folkeavstemning om bomringen og er mot et bilfritt sentrum. Partiet vil prioritere buss og bane fremfor nye trikkelinjer og vil redusere kollektivprisene. Og; «All busstrafikk i Oslo er konkurranseutsatt, noe som har gitt store besparelser og dermed et bedre busstilbud. Derfor bør også drift av trikk og T-bane konkurranseutsettes for å sikre at vi får mest mulig kollektivtrafikk for skattepengene.»

 Rødt

Rødt vil samle de kommunale selskapene i kollektivtransporten i en organisasjon, og har som mål at kollektivtrafikken skal være gratis for brukerne. Er for å utvide Sone 1, vil ha flere kollektivfelt om nødvendig på bekostning av ett kjørefelt. Vil ha tverrforbindelse på t-banen i Groruddalen, evt. som trikk.

Valgboder4
Senterpartiet er også et mulig bystyreparti in spe, og kan da bytte ut campingvogna med bobil?

Sosialistisk Venstreparti

Vil styrke kollektivtilbudet i rushtiden, minst fem-minuttersruter på buss i sentrum ellers 10-minutters, men mener at baneløsninger er framtiden. Det være seg ny t-banetunnell, bane til Nedre Romerike og Fornebu, nye tverrbaner, og trikk langs ring 2 og til Tonsenhagen, Hovinbyen og Veitvet. Flere nattbusser også på hverdager, og vil ha forsøk med førerløse transportmidler. SV vil beholde Sporveien som heleid kommunalt selskap som eier og drifter sine tilbud selv, og jobbe aktivt for at selskapet skal frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit vi vil og jobbe for at «anbudsutsetting av kollektivtransport i Ruter avvikles etter hvert som anbudskontraktene utløper».

 Kristelig folkeparti

Krf er bystyrets minste parti, men vil tross det ha flere 24-timersruter, selvkjørende minibusser, flere bussterminaler rundt om og Rosa busser til alle. Partiet vil elektrifisere alle busser og båter og prioritere kollektivtrafikk foran privatbilisme, og vil videreføre t-banen til Ahus, bygge ny t-banetunnell og tverrforbindelser i Groruddalen, trikk til Tonsenhagen og Linderud, ha flere tverrgående bussforbindelser og flere nattbusser. Og er for lavere priser på årskort.

 Bystyreparti in spe

To parti ligger an til å kunne komme inn i Oslo bystyre ved årets valg. Senterpartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er som oftest inne med en eller flere bystyrerepresentanter, avhengig av hvilke meningsmålinger en liker å lese.

 Senterpartiet vil gjøre kollektivtrafikken utslippsfri, ha flere ruter med hyppigere avganger, mer intelligente billettsystemer, ha flere tverrforbindelser som gjør det mulig å reise uten nødvendigvis å dra innom sentrum, ønsker seg trikk langs ring 2, til Tonsenhagen, Hauketo og Sagene. Vil ha ny t-banetunnell, og er mot holdeplassnedleggelser og har programfestet gjenåpning av Slottsparken holdeplass. Sp vil «Etablere et fylkeskommunalt kollektivtrafikkselskap som skal ta drift av den fylkeskommunale busstrafikken i egenregi når gjeldende avtaler løper ut».

 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger vil oppfordre til bruk av kollektivtrafikk ved å etablere gratis parkering ved t-banestasjoner. Vil effektivisere kollektivtrafikken, og gjøre denne gratis for pensjonister og uføretrygdede. Er mot bilfritt byliv, men vil teste bilfrie soner lokalt i bydelene. Partiet bil teste ut kurver for sykkel på enkelte bussavganger og vil ha ekspressbusser fra sentrum til områder som i dag mangler rask kollektivtrafikk.

 Andre partier

I denne sekkeposten andre finner en elleve partier. Alliansen skriver ikke noe om kollektivtrafikk. Demokratene vil satse på bedre framkommelighet og tilgjengelighet. Feministisk Initiativ vil at bompenger skal sørge for at kollektivtrafikken blir tilgjengelig og gratis. Helsepartiet er motstander av New Public Management, og vil lytte til bussførere når en skal utvikle fagområdet buss og så videre. Kystpartiet er mot et bilfritt sentrum og bompengefinansiering av offentlige veier. Liberalistene er for brukerfinansierte veier så lenge pengene brukes til veier og vil ellers ha kollektivtrafikk basert på fri konkurranse og nedlegging av ulønnsomme ruter og transportmidler. Norges Kommunistiske Parti vil bygge ut kollektivtrafikken. Partiet De kristne vil ha raskere framkommelighet, god tilgjengelighet og lavere priser og er for konkurranseutsetting av all kollektivtransport. Pensjonistpartiet vil ha mer kollektivtrafikk til en lavere pris. Piratpartiet vil avvikle bompengeordningen og prioritere kollektivtransport, og gjøre denne gratis, finansiert av det offentlige. Selvstendighetspartiet vil legge ned nye bommer, men skriver ikke noe om kollektivtrafikk.

 Godt valg!