Hei gode samarbeidspartnere i OSA

Publisert av Ola 21.12.2021

FSP ADELE_foto Turid Weisser _ 01 (18)
Foto: Turid Weisser

Takk for at Osa og Fagforbundet var med oss også i 2021, takk for at dere heier på barna og takk for det store og viktige engasjementet dere har for SOS-barnebyers arbeid i Huambo.
2021 er og har vært nok et spesielt år, og også i år har vi hatt et år som har krevd mye av oss. Barn og familier har blitt, og er fortsatt, isolert med alle sine bekymringer. Og dette gjelder verden over. Vi vet at barn trenger noen som ser dem, og som tror på dem. Barn som står i alvorlige kriser, kan fortsatt ha håp og tro på en bedre fremtid, men de er avhengige av at det finnes voksne som skaper noen trygge rammer rundt dem. For som barna sier selv: Når jeg har noen som stiller opp for meg, tror på meg, støtter meg, så blir jeg sterkere, og kan glede meg til fremtiden.
Dette bidrar dere med gjennom deres store og viktige engasjement for Fagforbundets SOS-barneby i Huambo Sammen skaper vi muligheter for barn og unge – verdens viktigste ressurs.

På vegne av SOS-barnebyer vil jeg takke godt samarbeid i året som er gått og  for det store og viktige engasjementet og arbeidet Fagforbundet  gjør for barnebyen i Huambo. 

Jeg ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år! 

Så ser jeg fram til videre samarbeid i 2022.

 

Med vennlig hilsen

Turid

Turid Weisser

Seniorrådgiver
SOS-barnebyer Norge