HBK - Uttalelse dagpenger

Publisert av Ola 10.12.2020

HBK-uttalelse
Koronapandemien preger Norge og verden sterkt, og Oslo opplever nå en sosial nedstenging. Ansatte i mange bransjer blir permittert og sendt til NAV for å motta dagpenger. En stor andel av disse er studenter som ikke har rett på dagpenger.
Det har vært mye fokus på solidaritet og dugnad under pandemien, og de yrkesaktive studentene blant oss har ikke vært et unntak. Dette er studenter, som i tillegg til å vie sin tid til fag og læring, også må bruke overskytende tid med å få en inntekt til å kunne leve av og med. Skulle inntektsgrunnlaget fra arbeidet forsvinne, mister mange også det økonomiske grunnlaget.

Helgedagsbetjeningens klubb i Oslo Sporveiers Arbeiderforening organiserer helgedagsbetjeningen (helgearbeidere) på trikk og T-bane, hvorav studenter utgjør brorparten. Permitteringer blant denne gruppen av ansatte i Sporveien vil få store konsekvenser, hvor ansatte vil gå fra stabile økonomiske rammer til null i inntekt. Av denne grunn har mange ansatte hos oss fryktet at pandemien ville medføre større konsekvenser for kollektivtransporten, og at spørsmålet om permittering ville rykke nærmere.

Helgedagsbetjeningens klubb mener at studenter må motta dagpenger ved permittering. Permitteringer rammer studenter med deltidsjobber like hardt som alle andre. Det er usmakelig at det prioriteres avgiftsreduksjon på alkohol, tobakk og sukker, mens studenter kun får tilbud om mer lån.9.12.202
Klubbstyret Helgedagsbetjeningen OSA

Last ned uttalelsen > HBK-uttalelse-dagpenger-2020