GRUNNLEGGENDE PENSJONSKURS - FULLTEGNET

Publisert av Linda 06.04.2021

Studie- og agitasjonsutvalget har vært så heldige å få Jorunn Folkvord til å holde kurs for våre tillitsvalgte om det norske pensjonssystemet og hvordan det er bygget opp den 22. april, kl. 08:30 - 15:30. 


Skjermbilde 2021-04-06 kl. 11.29.20
Dato: 22.04.2021
Pensjon er en velferdsordning vi har som skal sikre oss økonomisk når vi ikke lenger kan stå i arbeid. Allikevel hører vi om hvordan pensjonene våre blir dårligere, og det blir mer og mer vanskelig å forstå hvordan pensjonssystemet fungerer.
Derfor ønsker vi med dette kurset å gi tillitsvalgte i OSA en mulighet å få en enkel og forståelig fremstilling av det norske pensjonssystemet, slik at det igjen vil gi våre medlemmer skolerte og dyktige tillitsvalgte. 

Kurset er lagt opp som et dagskurs og vil bli avholdt digitalt. Det kreves heller ingen forkunnskaper til kurset, annet enn at du som tillitsvalgt ønsker å lære litt mer om de grunnsteinene i pensjonssystemet som våre egen pensjonsordninger springer ut fra. Det er et begrenset antall plasser på kurset så vi ber derfor om forståelse for at kanskje ikke alle kan delta denne gangen, slik at vi får flest mulig representanter fra de ulike klubbene. 

Har du spørsmål rundt kurset eller påmelding ta kontakt med leder i Studie- og agitasjonsutvalget i OSA: 

epost: linda.nokleby.amundsen@sporveien.com 

PÅMELDING FOR KURSET ER NÅ STENGT, GRUNNET FULLTEGNET KURS