Fylkestinget vil fortsatt la private drive Bybanen

Publisert av Ola 14.12.2017

privat-bybane

Roald Kvamme (Ap) argumenterte sterkt for å drive Bybanen i offentlig regi.

– Hvilke erfaringer har vi med anbud? Vi har sett at det ofte er for billig til å være sant, sa Kvamme - og viste blant annet til at ferge- og bussanbudene har blitt mye dyrere i andre runde.

Keolis har i dag 55 heltidsansatte og 30 deltidsansatte som driver Bybanen. Kvamme mener de må få bli fylkeskommunalt ansatte.

– De fortjener å bli tatt inn i en positiv bedriftskultur med gode ordninger. Og dette er ikke komplisert å få til, selv om noen prøver å gjøre det til en krevende operasjon, sa Kvamme.

Dermed vil driften av Bybanen også i fremtiden bli konkurranseutsatt, slik at sjåførene og annet driftspersonale blir ansatt i et privat selskap.
I dag er det franske Keolis som driver Bybanen, men Arbeiderpartiet og venstresiden ønsket å ta driften helt over i fylkeskommunal regi når anbudsperioden går ut i 2019.
Verkstedene og vedlikeholdet av vognparken er i dag i offentlig regi, gjennom selskapet Bybanen AS, heleid av fylkeskommunen. Det samme gjelder billettsystem og informasjon, som utføres av Skyss - som er en enhet i fylkeskommunen.
Venstresiden har argumentert for at det er ryddigere og bedre å samle all drift i et fylkeskommunalt selskap.

https://www.bt.no/nyheter/