Full støtte til de streikende bussjåførene! - SV

Publisert av Ola 22.09.2020

Etter brudd i mekling mellom NHO og ansatte i bussbransjen. Streiker 3800 bussjå-

fører fra søndag 20. september.

Uthvilte bussjåfører er nødvendig for at vi skal kunne reise dit vi vil. Stadige an- budsrunder fører til økt press på sjåførenes lønns og arbeidsforhold. I bussbransjen er delte skift mer regelen enn unntaket, og mange sjåfører blir pålagt å utføre nødvendig sikkerhetssjekk på fritiden.

SV

Når arbeidsgiver under forhandlinger og mekling bryter gamle avtaler om lønns- vekst. Er det absolutt forståelig at dette oppgjøret endte i streik.

Vestland SV mener at ordnende arbeidsforhold er en forutsetning for både sjåfører og passasjerers sikkerhet. Videre ser vi det som en selvfølge at ansatte lønnes for all tid de faktisk er disponible for arbeidsgiver. Og at arbeidsgiver overholder de avtaler de har inngått.

Derfor gir Vestland SV sin fulle støtte til de streikende bussjåførene.

Hege Bjørnør
Faglig leder Vestland SV