FrP og Skovveien

Publisert av Ola 06.12.2017

frp-skov1Antibrosjyre fra FrP
Av Linda Amundsen
FrP har gått høyt på banen etter #ruter og Plan- og bygningsetaten la frem planforslaget om ny trikketrase i Skovveien. Dette er i og for seg ikke noe nytt med tanke på FrPs generelle holdning til trikk, og man kunne vel kanskje ikke forvente noe annet heller.
At Skovveien i dag er en flaskehals med tanke på trafikk, og at det foreligger massive oppgraderings behov av vann- og avløpssystemene i bakken er for FrP klinkende likegyldig. De fremmer ingen alternative løsninger annet enn at de ikke vil ha trikk. Objektivt sett kan man lure på om de i det hele tatt har satt seg inn i saken overhodet, for argumenter som butikkdød og omsetningssvikt blir litt for lettvint med tanke på at den gevinsten dette vil gi området på sikt. Gjennomgående i Oslo er det faktisk slik at et godt kollektivtilbud faktisk er med på å øke verdien i et område i motsetning til FrPs utspill om at den forringes.

Det er innlysende at FrP vil kjempe med nebb og klør mot fjerning av parkeringsplasser. Deres våte drøm er å ha mest mulig biltrafikk og minst mulig kollektivtrafikk. Uten tanke på hverken miljø eller det fremtidige trafikk bildet. Stikk i strid med vedtakene fra Oslo bystyre og satsingene fra nasjonal transportplan. Argumentasjonen viser en lite fremtidsrettet visjon om utvikling av Oslo by, og ikke minst manglende kunnskap om de faktorene som faktisk er viktige for et forbedret kollektivtilbud i byen vår.

Det refereres til det ferdigstilte prosjektet i Thereses gate, der trikkeskinnene ble oppgradert sammen med fjerning av en rekke parkeringsplasser langs hele gaten. Også i Thereses gate var tap av parkeringsplasser en kampsak for FrP, noe de tapte i bystyret. I dag etter at oppgraderingene er gjennomført kan man se at det hverken har blitt butikkdød eller andre forringelser av strøksgatekonseptet i Thereses gate. Snarere tvert imot. Derfor må man spørre seg om argumentene som brukes for å trenere trikketraseen i Skovveien, faktisk har noe hold i virkeligheten.

I et større bilde, er det definitivt viktig med en helhetlig tanke rundt den videre utbyggingen og oppgraderingen av kollektivtransporten i Oslo. Dette for å forsterke tilbudet og videre utvikle det i en slik grad at man både får miljøgevinstene og økonomiske gevinstene for å kunne håndtere den økende befolkningsveksten. Knutepunktutvikling er et svært viktig grep som i årene fremover vil knytte kollektivtilbudet til de reisende sammen. Derfor må man faktisk se på FrPs utspill for det det er. Skovveien var faktisk oppe til vurdering allerede i 2009, men ble «lagt i en skuff» på grunn av manglende finansiering.

frp-skov2