Fribillettordninga

Publisert av Ola 21.01.2021

Sporveien ønsker å innskrenke rettighetene etter tariffavtalen og ensidig å kunne beslutte å innskrenke Sporveisansattes fribillettrettigheter etter ett år.

Skjermdump-sonekart
(skjermdump ruter.no)
Fra 2021 er det, etter vedtak i Stortinget, innført regler om beskatning av fribilletter.
Alle fem rødgrønne partier stemte i mot dette rett før jul og dette gir oss håp om at skattereglene kan bli oppheva eller endra etter et eventuelt regjeringsskifte til høsten.
Dersom dette skjer er OSA sin forutsetning at fribillett rettighetene skal endres tilbake til slik de var i 2020. I 2020 og i mange år har Sporveiens ansatte hatt rett til fribilletter i Oslo og Akershus (utenom jernbanen).    

Verdien av fribilletter i 2021 for ansatte med ektefelle/samboer og barn må på grunn av Stortingets beslutning beskattes utover fribeløpet på 13.000,- kr. pr. år.
Sporveien må innberette verdien av ansattes fribilletter. Skatteendringene har ført til at Sporveien gjør en del endringer i fribillettordningen fra 1. februar 2021.

Sporveien har som kjent sendt ut informasjon til ansatte og pensjonister med tilbud om at en kan velge fribillett i en eller to soner, f.eks sone 1 og en av sonene i sone 2 (sone 2 vest, øst eller sør). Soner 1 omfatter i hovedsak Oslo med noen få unntak slik som Fornebu og Lørenskog (steder i Sone 2 vest og sone 2 øst rett utenfor bygrensen) og alle T-banens linjer. I sør går sone 1 bare til bygrensen slik at f.eks Kolbotn er i sone 2. Sone 2 omfatter de delene av Akershus som ligger nærmest Oslo (som Asker, Sandvika, Nittedal, Lillestrøm, Kolbotn, Ski, Ås, Enebakk, Drøbak og Nesodden, se Ruters sonekart).

Sporveiens administrasjon har gjort det klart overfor OSA at de ikke ønsker å tilby pensjonistene fribillett i sone 3 og 4 i Akershus. For at ansatte i Sporveien skal få tilbud om dette - men bare for ett år om gangen - har Sporveien stilt som betingelse at OSA er skal inngå en skriftlig avtale om at tariffavtalens rettigheter bare skal gjelde i sone 1 og ikke i Akershus.
Ved endringer i sonesystemet (som ruter beslutter) eller i kostnadsfordelingen mellom ruter og Sporveien, kan Sporveien ensidig beslutte å endre fribillettrettighetene.

For OSA er det viktig at rettighetene etter tariffavtalen ikke innskrenkes og at vi etter et eventuelt regjeringsskifte til høsten har mulighet til å få tilbake fribillettrettighetene slik de var i 2020. Dette gjelder både ansatte og pensjonister.  Ansatte og pensjonister må ha de samme fribillettrettigheter og det er viktig for OSA å være solidarisk med pensjonistene.

OSAs hovedstyre har behandla denne saken i ekstraordinære møter. Det er helt uaktuelt for OSA å undertegne det forslaget til protokoll som administrasjonen krever.