Felles kamp mot rasisme - Fagforbundet Oslo

Publisert av Ola 07.10.2020

Representantskapet i Fagforbundet Oslo vedtok 7. oktober 2020 en uttalelse mot rasisme og nazisme
Fagforbundet Oslo ser med bekymring på framveksten av rasistiske og nazistiske organisasjoner og miljøer i Norge og Europa. I den siste tida er det den rasistiske grupperingen Stopp Islamiseringa av Norge (SIAN) med sine hatefulle markeringer som har vært i fokus. Fagforbundet har deltatt både med faner og folk i demonstrasjonene mot disse rasistiske arrangementene. Dette mener vi er viktig og riktig. Fagforbundet Oslo vil fortsette å mobilisere til denne typer motdemonstrasjoner.
SIAN har også tette bånd til enda mer ytterliggående grupperinger som Den Nordiske Motstandsbevegelsen (NMR). Disse hadde i slutten av september en antisemittisk markering utenfor den jødiske moskeen i Oslo og den israelske ambassade i forbindelse med den jødiske høytiden Jom Kippur. Denne markeringen ble utført av tre nazister, og var på den måten ingen styrkemarkering. Imidlertid var det samtidig tilsvarende markeringer i flere land og gir et uhyggelig ekko fra fortiden. Slike markeringer uttrykker holdninger Fagforbundet Oslo mener er avskyelige og tar sterkt avstand fra.
I tillegg opplever vi at språkbruken i sosiale medier og kommentarfelt blir hardere og hardere, og hets mot minoritetsgrupper florerer. Etablerte politikere er ofte med på å helle bensin på bålet med både unyanserte og stigmatiserende utsagn mot minoriteter og innvandrere.

Fagforbundet Oslo mener at lovverket må brukes mer aktivt mot hatefulle rasistiske ytringer, og at Straffelovens § 185, «rasismeparagrafen», bør styrkes. Dette er et krav som må fremmes overfor Stortinget og domstolene. Vi vil aktivt arbeide for dette gjennom vårt fagligpolitiske samarbeid.

Imidlertid mener Fagforbundet Oslo at det er enda viktigere å markere og tydeliggjøre at rasistiske ytringer og handlinger er illegitime. Grensene for hva som er illegitimt er det vi selv som setter. Det så vi i Brummunddal og Oslo i 1991 hvor tusenvis av demonstranter møtte opp i motdemonstrasjon mot Folkeaksjonen Mot Innvandring (FMI). Det samme skjedde i 2001 etter drapet på Benjamin Hermansen, og selvfølgelig rosedemonstrasjonen etter Utøya-massakren i 2011. Uavhengig av straffereaksjoner mot gjerningspersonene viste folk at vi ikke aksepterer verken denne typen holdninger eller handlinger. Reaksjonene gjør det klinkende klart at dette ikke har støtte i befolkningen.

Den anti-rasistiske kampen må foregå på alle plan. Både på gata, på jobb og overfor de folkevalgte. Regjeringa har nettopp lagt fram en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Denne inneholder 18 tiltak rundt overskriftene dialog, trygghet og sikkerhet, kunnskap og internasjonalt arbeid. Sammen med regjeringas handlingsplan mot rasisme fra 2019 utgjør dette regjeringas strategi mot rasisme og muslimhat. Fagforbundet ser positivt på disse handlingsplanene, men de må følges opp med konkret handling. I oppfølgingene av disse planene må også rasisme og muslimhat på nett og sosiale medier inkluderes, noe handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer ikke har tiltak mot.

Fagforbundet Oslos representantskap tar sterkt avstand fra alle rasistiske og nazistiske grupperinger. Disse holdningene går på tvers av fagbevegelsens idealer. Mange av våre medlemmer er de som blir utsatt for rasistenes hets og overfall. Vi kan ikke tillate at rasismen vokser seg sterk! Fagforbundet Oslo vil, sammen med resten av fagbevegelsen og de antirasistiske miljøene, bidra i kampen mot rasisme og nazisme.