Påmelding til Fase 2 for tillitsvalgte

Fase 2 tillitsvalgt skolering, er en del av Fagforbundet grunnskolering for tillitsvalgte. Av ressurs hensyn arrangerer ikke OSA disse kursene selv, men melder våre tillitsvalgte på kursene i regi av Fagforbundet Oslo. Meld din interesse ved å fylle ut skjemaet innen 7. februar!

Fase 2 - grunnskolering for tillitsvalgte

Publisert av Linda 29.01.2020

fagf

Fase 2 kurs, er et 9 dagers kurs fordelt over 3 bolker for tillitsvalgte i Fagforbundet. Siden OSA ikke har ressurser til å avholde Fase 2 kurs, ønsker vi allikevel at våre tillitsvalgte deltar på kurset i regi av Fagforbundet Oslo. 

Kurset vil ta for seg blant annet Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter. Arbeiderbevegelsens historie og ideologi, verving, tillitsvalgtes rolle og funksjoner og innblikk i viktige verktøy for tillitsvalgte som Arbeidsmiljøloven, ferieloven, overenskomster, hovedavtaler og mye mer. 

Kurset går som nevnt over 9 dager fordelt på 3 bolker av 3 dager. Kurset er bygget opp i en kombinasjon av gruppearbeid, øvelser og innledninger. Alle deltakere må påberegne arbeid mellom samlingene og deltakerne må fullføre hele kurset. 

Søkere må ha fullført Fase 1 kurs i egen forening! 

OSA har mange tillitsvalgte som ønsker å delta på disse kursene, men desverre begrenset med plasser. Derfor ber vi de tillitsvalgte fylle ut skjemaet under, slik at vi sender inn påmelding til Fagforbundet med tillitsvalgte med en bred representasjon av foreningen og et engasjement i sitt videre virke som tillitsvalgt. 

Du blir kontaktet uavhengig om du har fått plass eller ikke på kurset etter påmelding. 

Dato for kursene er: 

1. del: 26. – 28. februar i Fagforbundet Oslos kurslokaler
2. del: 25. – 27. mars i Fagforbundet Oslos kurslokaler
3. del: 13. – 15. mai bortreise på hotell i Østlandsområdet.


Frist for påmelding er 7. februar, 2020.