Fagforbundets SOS-barneby er 10 år - nyhetsbrev

Publisert av Ola 04.12.2020

lekeapparatet foto Turid Weisser
Av Turid Weisser (tekst og alle fotos)

28. september var det 10 år siden barnebyen vår ble åpnet! Det var planlagt feiringer i Huambo og her hjemme, men både feiring og årets reise ble avlyst på grunn av pandemien. Vi håper å få tatt det igjen når pandemien er over. I mellomtiden er det bare å gratulere og takke for Fagforbundets store og viktige engasjement i Huambo. 
Den siste måneden er det blitt rapportert om et titalls smittede i Huamboregionen, men ingen har blitt syke av koronaviruset i familiene i barnebyen eller familieprogrammet så langt.
I familieprogrammet i lokalsamfunnet jobber de fortsatt med å utbedre vann- og sanitærfasiliteter. Dette er viktig å få på plass med tanke på den pågående pandemien.
Skolen har åpnet igjen for klassene fra 6. trinn og oppover. Elevene fra 0-5. trinn må fortsatt være hjemme.  Også yrkesopplæringen har startet opp igjen, og undervisningen foregår i selve barnebyen.

strøm...

Barnebyen har endelig fått elektrisitet
Endelig er barnebyen koblet på det offentlige strømnettet, noe vi har ventet på helt siden barnebyen ble åpnet i 2010. Dette vil gjøre hverdagen enklere for alle som bor og jobber der.  Nå trenger ikke lenger barnebyen å være fullstendig mørklagt klokken 22 om kvelden, og det  fører til bedre sikkerhet for familiene. For selve barnebyen betyr det også en stor reduksjon i utgifter til diesel til aggregatet.

det læres ute og inne foto T Weisser (2)

Cambiote-skolen
Da vi besøkte Cambiote-skolen høsten 2019 møtte vi den nye rektoren Mesele. Han har vært ved skolen i sju år, både som lærer og i administrasjonen. Mesele har jobbetlenge under rektor Fabios ledelse ,  og ønsker å videreføre både verdiene og kvaliteten fra hans tid som leder.
Skolen har en god gjennomføringsprosent. Ved slutten av forrige skoleår klarte 80 prosent av elevene kravene til å bli flyttet et trinn opp. Det nasjonale tallet er 60 prosent. Cambiote-skolen har, som alle skoler i Angola, vært stengt ned i mange måneder på grunn av koronapandemien. Nå er deler av skolen åpnet igjen, med strenge smitteverntiltak.

ny rektor, Mesele foto T Weisser

lærere ved skolen foto T Weisser

Skolen, som opprinnelig har kapasitet til 1 400, har nå 1751 elever, fordelt på 10 trinn. Det er 53 ansatte ved skolen. 44 av disse lønnes av myndighetene, de resterende, deriblant rektor, av SOS-barnebyer. Det offentlige dekker også alt av skolemateriell, og skolen er også en av dem i Angola som er plukket ut til å være med på et prosjekt med bruk av nettbrett i undervisningen.

prosjekt med lesebrett, Foto Turid Weisser

Prosjekt med lesebrett i undervisningen
Profuturo er et pilotprosjekt med lesebrett i skolen. Målet er å gi elevene en innføring i og tilgang til ny datateknologi. Prosjektet startet våren 2019 og skal pågå over tre år. Elevene i 4. og 5. trinn bruker nettbrett i undervisningen i matematikk, portugisisk, naturfag, geografi, historie og samfunnsfag. Lesebrettene skal kun brukes på skolen, og som en del av prosjektet måles det hvor ofte og på hvilken måte de brukes i undervisningen. Så langt er elevene veldig fornøyde.

data undervissning (med lærer Solange, foto T Weisser (2)

Dataundervisning
De færreste skolene i Angola har dataundervisning eller gir elevene tilgang til datamaskiner. Cambiote-skolen har lenge hatt eget datarom, men først de siste årene har det blitt utnyttet i undervisningen. Skolen har ansatt en egen datalærer, finansiert av SOS-barnebyer, og elevene i 6.-9. trinn får undervisning i dataprogrammer som office, exel og power point, i tillegg til at de lærer seg å bruke internett til å innhente informasjon og kunnskap. Dette gjør at de stiller sterkere når de skal ut på arbeidsmarkedet. Skolen arrangerer også cyberkafé for ungdom fra lokalsamfunnet og elever fra andre skoler. I naborommet er det bibliotek som også kan benyttes.

Antonio foto turid Weisser (2)

- Alle bør få skolegang
Antonio (20) går på 9. trinn på Cambiote-skolen, i tillegg til yrkesopplæring i mekanikk. Høsten 2019 flyttet han for seg selv sammen med tre andre gutter barnebyen. Antonio har planer om videre studier, ønsket er å bli lærer eller dataingeniør. Han har klare meninger om betydningen av utdanning til dagens unge i Angola.
- Utdanning er veldig viktig for å bli selvstendig og for å få framtidsmuligheter. I Angola har vi mange unge som ikke har mulighet til å gå på skole fordi familiene deres lever i fattigdom. Det må vi endre. Alle barn bør ha mulighet til skolegang.

Betydningen av kjærlighet
I ti år har i Fagforbundets SOS-barneby spredd kjærlighet til de som mangler det. Hør hva kjærlighet betyr for barnebyleder Pinto Vunge, Victor, Ina, Elana og mange av andre av de barna som vokser opp i Fagforbundets barneby.
https://vimeo.com/

Podcast om barnebyen i Angola
Stein Guldbrandsen i Fagforbundet og Hans Emil Ratvik i SOS-barnebyer forteller. Begge to har fulgt barnebyen fra ide til første spadetak - 10 år med suksessdrift!