Fagbladet om ferieskift

Publisert av Ola 09.05.2018

fagbl-ferieFagbladet nr 4, 2018
I tariffoppgjøret blei det enighet om å innføre ferieskift for alt turnuspersonell fra 1.1.2019. Bedriften har forplikta seg til å skolere folk om denne ordninga.
Mens vi venter på denne skoleringa kan dere lese siste Fagbladet (nr 4, 2018).

Her står det blant annet:
...har antall vakter i ferieukene noe å si for hvor mange uker ferie du faktisk får?
- Nei, sier Schärer og slår fast at antall ferieuker er det samme for alle – uavhengig av hvor mange vakter du opprinnelig skulle ha jobbet i disse ukene. 
- Ferien forlenges ikke på grunn av fridager på turnusen eller fridager på grunn av redusert stilling. Tvert imot inngår disse fridagene i den samlede feriefritiden, sier Schärer. Det samme gjelder turnusarbeidende som jobber et lavere antall vakter i noen uker, og de som for eksempel arbeider bare annenhver uke. De ukene i ferien som arbeidstager uansett skulle hatt fri, regnes også som en del av ferien.

Mange lurer på hvordan dette gjøres om de deler opp ferien. Kan du da skaffe deg flere uker fri?
- Deles ferieuken kan du bare kreve å få fri så mange dager som du normalt skulle ha arbeidet i løpet av en uke, sier Schärer

Last ned Fagbladet (nr 4, 2018).