Evaluering og tilbakemelding etter Kvinner på Skinner 2021.

Publisert av Linda 09.09.2021

Først vil vi takke alle dere flotte deltakere som var med oss disse dagene og bidro med gode reflekterte innspill og med praktisk hjelp underveis. Også vi har lært mye disse dagene som vi skal ta med oss videre inn i dette arbeidet med problematikken og videre nettverksarbeid. 

For at vi skal kunne arrangere en bedre konferanse til neste år, ønsker vi veldig gjerne noen innspill fra dere om hva som fungerte og hva som ikke fungerte like godt. 

Tilbakemelding Kvinner på Skinner

Etter årets kvinnekonferanse ønsker vi gjerne tilbakemeldinger fra dere. For å evaluere og for å gjøre konferansen bedre til neste år. Det er ikke nødvendig å svare på alle spørsmål, men de som du føler er relevante.

Temaene på innledningene og presentasjonene