En busstreikendes dagbok - dag 3

Publisert av Ola 22.09.2020

Frode-streik

Av Frode Eriksen
Dag 3, 22. september 2020

Misjonering

Etter to lange dager, lange som et delt skift uten pause, skulle det bli en kort en. I tillegg til garasjene har bussklubben i OSA valgt å holde stand på Jernbanetorget. Her treffes alle slags folk i ymse sammenhenger. Folk lurer fremdeles på hvor lenge dette varer og hvorfor det står på. Svarene sitter bedre i dag og det er bra for til streikevaktene kommer også beslutningstakere fra politiske partier for å gi sin støtte til saken og prinsippene bak.
Det er vanskelig å komme unna at alle problemers mor i den norske bussbransjen heter anbud. Anbud fører til at bussførernes arbeidsplass utsettes for skvis og press fra alle bauger og kanter, og påvirker bussførernes arbeidsplass mye mer i negativ retning enn selv det verste snøfall.

Ikke helt overraskende har politikerne som har besøkt bussklubben på Alnabru og på Jernbanetorget har vært motstandere av anbud, ikke alle hadde tilhold i partier med «riktig» anbudsstandspunkt, men de kom allikevel. Og kommer det tilhengere av anbud tar vi imot disse også til en fin debatt og meningsutveksling. De fleste politikere vil ha sine egne bilder fra besøket til egne Facebooksider, noen tar sjælvisene selv, andre har folk til å gjøre slikt. Budskapet spres! Og ekstra hyggelig er det når politiske partiers ungdomsorganisasjoner stikker innom med kaffe og nogo attåt, bare det gjør det verdt å stå og vente litt. Også de forlater oss med ny viktig kompetanse innabords.

I dag ble dessuten lyd til ekstrautgaven av OSAs podcast tatt opp, og den handler selvsagt om busstreiken. Om kontakten med omverdenen på Jernbanetorget og hvordan vi føler stemningen er. Men streiken lager også en helt ny arena for bussførere på tvers av avdelinger, forbund og skift, og for de mest ivrige garasjer imellom. Her blir livet som oftest til av de som møter opp og OSAs egen garasjepatrulje stikker innom med motivasjon, kaffe og boller og annet tilgjengelig materiale daglig. OSA-leder Rune Aasen treffes ofte på Rosenholm om noen vil ha en prat.

I kveld handler det om buss i debatten på NRK!