Effektiv drift og sjukefravær

Publisert av Ola 06.06.2018

plasterPlaster på såret?
Den siste tidas debatter om høyt sjukefravær, forsinkelser i drifta og endra turnuser (mer natt/helg) har tvunget bedriften til å se på både håndtering og prevantive tiltak i forhold til det økende sykefraværet i Sporveien. Vi kunne lese seinest i går på intranett (https://intranett.sporveien.com) om hvordan bedriften har satt igang ting når det gjelder å håndtere sjukefraværet og ansvarliggjøre lederne i de ulike avdelingene. Dette er definitivt bra!
Til tross for en mengde tiltak og fokus på sjukefraværet er tendensen allikevel at det ser ut til å øke. På bakgrunn av dette tok OSAs ansattrepresentanter opp denne problematikken under dagens møte i Bedriftsforsamlinga.

OSA mener det er bra å følge opp sykefraværet i ettertid, men mener at dette kun fungerer som “plaster og bandasje” på problemet. Vi tok opp at det er ytterst viktig med involvering av både ansatte og tillitsvalgte før endringer settes ut i live. Dette gjelder alt fra turnuser og reguleringstider til bemanningsbehov. Selv om endringene er innafor lovverk eller tariff, er det ikke ensbetydende med at det er gode løsninger for de som utfører jobben.

Konsernsjefen bedyra i Bedriftsforsamlingsmøtet at involvering i forkant av endringer er viktig og at Best 2020 ikke skulle gå utover arbeidsvilkåra i Sporveien. Det vil bli tatt initiativ til et møte med tillitsvalgte snart, for å sammen se på gode løsninger - før de blir iverksatt.

OSAs hovedfokus har aldri vært å spare penger (med eller uten refusjon fra NAV), men gode arbeidsbetingelser i Sporveien. En arbeidsdag som gjør at folk både har lyst og helse til å komme på jobb hver dag.