Din fremtidige hverdag – kun en app?

Publisert av Ola 11.11.2017

servicepktmedarbeiderFoto: Øystein Windstad, Fagbladet.

Som fagforening mener OSA at nedleggelsen av servicepunktene i Oslo, vil forringe kollektivtilbudet for flere grupper, som til stadighet opplever å bli tilsidesatt i den såkalte modernisering- og digitaliseringsprosessen som foregår i samfunnet. På sikt vil vi verken ha buss- eller trikkeførere lenger heller. Så hvem skal man da henvende seg til? Eldre tvinges over til å bli digitale brukere av utallige tjenester, og mister derfor mye av den sosialiseringen som er viktig for alle mennesker! Ikke kun de eldre. 

#Ruter argumenterer iherdig med at informasjonsformidlingen vil bli ivaretatt gjennom kiosker som blant annet Narvesen, Mix som kun har billettsalg som en tilleggsfunksjon! Dette er på ingen måte et likeverdig tilbud til den servicen, tryggheten og informasjonen som blir gitt på servicepunktene. De ansatte på Servicepunktene har kun en oppgave, nemlig å informere reisende og kunder best mulig og være et foredlende ledd i våre reisendes opplevelse av Oslos kollektivtilbud.

OSA oppfordrer både fagforeninger, brukere og organisasjoner til heve stemmen og støtte opp om et kollektivtilbud i byen vår som handler om så mye mer enn en budsjett post og en app!