Bystyret - OVS inn i Sporveien

Publisert av Ola 20.06.2019

Raymond.Johansen-BystyretByrådleder Raymond Johansen (Oslo kommuneTV)
Etter mange års argumentasjon og lobbing tok Rødgrønt byråd grep. Oslo Vognselskap legges inn i Sporveien!
Dette er det motsatte av hva Blå regjering driver med i jernbanen. Arbeiderpartiet, SV, MdG og Rødt stemte for en innlemming. Høyre, Venstre, KrF og FrP stemte mot.
Rødgrønne partier framheva samarbeidet med Oslo Sporveiers Arbeiderforening (+ Odd Einar Dørum).
Se hele debatten og voteringa fra bystyrebehandlinga: