Byrådet vil forkaste Ensjøsvingen

Publisert av Ola 16.06.2020

linjekart-test-linje-3Bilde fra www.ensjo.org
Alle som bruker kollektivtrafikk vet for lengst at kapasiteten i systemet er sprengt i rushtid. Nettet er i tillegg sårbart om det skulle oppstå et avvik eller noe uforutsett. T-banene står, og folk kommer for seint til jobb, skole, tannlegen eller barnehage.

Allikevel er T-banen en av suksesshistoriene i europeisk sammenheng. Vi driver mer effektivt og punktlig enn veldig mange av landa i Europa. Dette er ene og aleine på grunn av hvordan Sporveien driver T-banedrifta og hvordan man gjennom å drive i offentlig regi har klart å ha en integrert forretningsmodell. Noe som er umulig om man hadde anbuds- eller konkurranseutsatt deler eller hele drifta.
Men selv om vi er i verdensklasse opplever Oslo en befolkningsvekst som krever det umulige av det kollektivtilbudet vi har i dag. Det satses mer enn noensinne på kollektivtrafikk i byen, men ofte er det for lite, for seint.
Da det i mai 2019 ble vedtatt at det skal bygges både ny sentrumstunnel og Volvatsvingen og Ensjøsvingen så vi endelig et lys i enden av tunnelen. Endelig kom muligheten for en bedre utnyttelse av togparken og ett mer fleksibelt linjenett.
Det skulle vise seg å bli en kortvarig glede når byrådet nylig la frem innspill til revidert budsjett der de ber om at Ensjøsving-vedtaket trekkes tilbake.

Ved å parkere Ensjøsvingen stopper de nå viktige utviklingsmuligheter for T-banenettet i Oslo Øst for framtida. En del av Oslo som er pressa til bristepunktet når det gjelder kapasitet og sårbarhet for driftsavvik. I bunn og grunn en ulogisk avgjørelse med tanke på at politikerne i flere år har etterspurt en trinnvis utbygging av T-banenettet for at utgiftene til utbygging ikke samles i store prosjekter som er vanskelige å vedta.

Ensjøsvingen må også sees i sammenheng med vedtaket om å bygge ny sentrumstunnel. Når ny sentrumstunnel skal bygges vil hele tunnelen måtte stenges for trafikk som i en lengre periode vil føre til store avvik fra dagens linjenett. Her må man stille spørsmålet om det er viktigere at man får på plass et godt tilbud på Oslo Vest, mens Oslo Øst igjen blir sittende igjen som taper i den evige kampen om kollektivtrafikken.

Vurderingene som ligger til grunn for å forkaste Ensjøsvingen bærer preg av teoretisk skrivebords ideologi. Det er nemlig ikke gjort en ordentlig utredning rundt Ensjøsvingen, selv om det ville gitt driftsavviklinga store fordeler og gjort T-banenettet mer fleksibilitet og kundevennlig. Dette gjør at skattebetalernes penger som går inn i kollektivtrafikken blir enda bedre utnytta enn i dag.

Derfor må Ensjøsvingen prioriteres nå. Dersom byrådspartiene velger å kassere denne løsningen vil det gå mange år før man igjen kan vurdere muligheten. Dette er en avgjørelse våre grønne byrådspartier ikke bør være seg bekjent av.

Det finnes gode fagmiljøer innenfor kollektivtrafikk. Bruk de.

Budsjettforslaget (side 70):
https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2020/byradets-forslag-til-revidert-budsjett/?fbclid=IwAR3j4lvgExL40VbhZRlYkkqmUDd2HB9g4ekavK55KAO7_4I3jgZA4F3X8EQ