Bussanbud: Til hvilken pris?

Publisert av Sores Yuzer 20.12.2021

I 2011 nektet Ruter å la Unibuss konkurrere om busskontrakten Oslo Vest som straff fordi Unibuss ble bestjålet av sine egne direktører. Nå har Unibuss vunnet denne busskontrakten tilbake i tillegg til å ha forsvart busskontrakten Oslo Indre for tredje gang. 

Frode Eriksen 20170425_092937-s

I april 2023 deles dagens busskontrakt Oslo Indre i to, der halvparten overføres til kontrakten Oslo Vest som fra da av skal kjøres fra den nye bussgarasjen som nå bygges som en ren elbussgarasje på Stubberud. Den andre halvparten skal kjøres fra Alnabru garasje som også skal bygges om til å bli en ren elbussgarasje. Spaden går i jorda der rundt mai 2022.
 

Offentlig hemmelig 

Selv om Unibuss internt har gratulert seg selv med kake, holder Ruter når dette skrives tett om tildelingen. 

Noen brikker i Oslo kommunes anbudsspill er lagt og noen få gjenstår. Det er de to busskontraktene Østensjø, som kjøres fra Klemetsrud garasje, samt Oslo Nord-Øst, som tidligere het Groruddalskontrakten som kjøres fra Ulven garasje i dag. Kontraktene kjøres av Unibuss og Norgesbuss. En tredje kontrakt, som omfatter linje 25, kjøres i dag av Nobina. Men det kan hende at denne bussruta legges inn i en av de to andre kontraktene. I det hele tatt er det noe usikkert hvordan disse kontraktene blir seende ut. Ruter har bedt operatørene om innspill til pakkeleken. 

Den femte av de store Oslokontraktene er fra før tildelt Norgesbuss, og er Oslo Syd som har tilhold på garasjen Rosenholm sør i Oslo. Der bygges det også om for å håndtere en ny elbussframtid. 

Tiårskontrakter 

Anbudslimboen ser dermed ut til å være over for førerne knyttet til dagens garasje på Alnabru og den fremtidige garasjen på Stubberud som delvis erstatter Alnabru og i sin helhet erstatter Nobinas garasje på Jernkroken. Kontraktene har en verdi på til sammen åtte milliarder kroner fordelt på kontraktsperioden over ti år. I tillegg har Ruter en opsjon på å forlenge kontraktene på fire år i tillegg. 

– Det er jo helt utrolig at vi skal fortsette å finansiere Ruter, at vi skal bruke tid og ressurser på å sette tjenesten ut på auksjon, når det kommunalt eide selskapet kommer best ut i konkurransen uansett. Det er helt opplagt søling med penger, sier leder av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen, i en kommentar til anbudstildelingen til Fagbladet. 

Bruker for å spare 

Ingen av landets fylker har så langt dokumentert besparelser ved å sette kollektivtrafikken ut på anbud. I Fagforbundet har en regnet seg fram til at landets fylker bruker halvannen milliard kroner på anbudssystemet knyttet til bussanbud. Eller med andre ord, norske fylker bruker halvannen milliard kroner på å late som om de sparer penger ved å anbudsutsette bussvirksomheten. 

Dette dreier seg om ekstrakostnader til busser som må kasseres før levetiden, kostnader til fylkeskommunale bestillerselskap, til busselskapenes egne anbudsavdelinger og til busselskapenes overskudd og utbytter. Sistnevnte alene beregnes til 340 millioner kroner i 2016 og 384 millioner kroner i 2018. 

I Ruterområdet kan en derfor anta at en ville spart 250 millioner kroner, hvorav Oslo rundt 150 millioner kroner. Trolig mer, ettersom kostnaden for å drive Ruter har økt fra 305 millioner kroner ved utskillelsen fra Sporveien i 2008 til en knapp milliard kroner i dag. 

Og hvem glemmer vel så lett at 200 Ruter-ansatte spiste og drakk opp en hel bussførerlønn på Bogstad gård i høst, rett før rutersjefen Bernt Reitan Jensen sjøl varslet om akutt pengemangel i kollektivtrafikken? 

 

Faktaramme 

Nye Oslo Indre 

Rute 34, 37, 54 

Nattbuss 11 12N 

180 førere og 63 elbusser ledd 

 

Nye Oslo Vest 

Rute 20, 21, 28, 30, 31, 31E 

Nattbuss 1N, 2N, 5N, 63N, 

120 elbusser ledd 

340 førere 

Skrevet av: 
Frode Eriksen,
Nestleder Bussklubben