Bompengestatistikk juni

Publisert av Ola 11.07.2019

Holdt-foredrag_Harald_Minken_foto_frode_eriksen
Harald Minken på tillitsvalgtsamlinga til OSA (foto: F Eriksen)

AS Fjellinjen AS har kommer med bompengestatistikk for juni, altså første måned etter at det nye bompengesystemet kom i virksomhet. Det viser seg at antall bompasseringer har mer enn tredoblet seg i forhold til juni 2018, fra 10,5 millioner til over 32 millioner, men inntekta pr bompassering har gått ned fra 32 kroner til 11 kroner, altså til en omtrent en tredjedel. Altså betaler folk i gjennomsnitt omtrent det samme som før.
Dette skyldes timesregelen: Ingen med bombrikke skal betale for mer enn en bompassering i timen. De kan bli registrert på 1, 2, 3 eller 50 bomstasjoner i løpet av en time etter første passering, men prisen er den samme uansett.
 
Mange mente skråsikkert at det ville bli mye dyrere når antall bommer økte. Den nye statistikken viser at det ikke stemmer. Det er flere som betaler, men hver betaler mindre. De som betaler mindre, er de med reiser som krysser den gamle ringen. Det var 50 prosent av alle bilreiser i byen. De som betaler mer, er hovedsakelig de som bare reiser innafor den gamle ringen, pluss de som pleier å kjøre til Follo eller Romerike. Det var omtrent 25 prosent av alle bilreiser.  
 
Regnestykket er da slik: Halvparten av bilturene i byen betalte hver i gjennomsnitt 32 kroner pr tur før. Delt på alle bilturer blir det 16 kroner. Nå betaler 75 prosent av bilturene 2 X 11 kroner = 22 kroner pr tur. Gjennomsnittlig blir det 22 X 0,75 = kr 16,50 for en biltur i byen. Det er 3 prosent mer enn før.

(Nå viser statistikken imidlertid at samlet bominntekt har økt med 10 prosent, ikke med 3. Det kan skyldes at juni i år ikke har samme antall arbeidsdager som i fjor, eller for eksempel at tallene 75 prosent og 50 prosent, som bygger på usikker statistikk, er litt omtrentlige.)

Det var ingen fornuftig grunn til at de som kjørte innafor ringen hele reisa, skulle betale mindre enn de som kjører utenfra og inn. Utjamning på flere er rettferdig. Pengene går hovedsakelig til kollektivtransporten, og prisen (med brikke) er for de fleste ikke mer enn omtrent det samme som trikkebilletten).

Det var ingen fornuftig grunn til at de som kjørte innafor ringen hele reisa, skulle betale mindre enn de som kjører utenfra og inn. Utjamning på flere er rettferdig. Pengene går hovedsakelig til kollektivtransporten, og prisen (med brikke) er ikke mer enn omtrent det samme som trikkebilletten.
 
Det viktige er å ha bombrikke. Mange har ikke skjønt det,  eller trur at det ikke er så viktig. De kan virkelig gå skoa av seg her. Så for Guds skyld, spør folk som kanskje ikke følger så godt med, om de har skaffet seg brikke. Jo flere som skjønner hva som skjer, jo færre økonomiske tragedier. Og jo mindre oppslutning vil bompengelista få. Og jo sikrere er det at venstresida i Oslo vinner valget.
 
Harald Minken
Forsker TØI (pensjonert)

https://www.fjellinjen.no