Antirasistisk plattform - LO i Oslo

Publisert av Ola 01.12.2020

Representansskapet til LO i Oslo vedtok i møte 30. november å tilslutte seg en felles plattform for antirasistiske motmarkeringer.
Last ned plattformen som PDF her:
plattform-antirasistiske-motmarkeringer

Felles plattform for antirasistiske motmarkeringer
Med utgangspunkt i møtet hos Antirasistisk senter 9. september 2020 har en arbeidsgruppe jobbet fram forslag til felles plattform for motmarkeringer. LO i Oslo og en rekke andre organisasjoner, partier og miljøer inviteres til å tilslutte seg plattformen:

Vi, organisasjoner, foreninger, forbund, partier og lag, er antirasister og står sammen om dette:
• Alle mennesker er likeverdige.
• Rasisme, høyreekstremisme og nazisme sprer hat mellom mennesker og sprer utrygghet der det får vokse.
• Å forsvare menneskeverdet innebærer å ta et aktivt standpunkt. Likegyldighet er ikke et nyttig verktøy i møte med rasisme, fordommer og hat. Å være aktive antirasister er å velge å stille seg på fellesskapets side.
• Når høyreradikale og høyreekstreme opptrer i det offentlige rom, vil vi bidra til at de møter tydelig, entusiastisk og organisert motstand. Ingen skal uforstyrret få utsette oss og våre medmennesker for hat og rasistisk sjikane.
• Vi står sammen i et fellesskap som møter hat og trakassering med samhold og solidaritet.
• Vi vil oppfordre alle våre medlemmer og støttespillere til å møte rasisme, fordommer og hat med motstand alle steder hvor det finnes, om det er i bybildet, i sosiale medier, på arbeidsplassen, i nabolaget eller vennekretsen.

Høyreekstreme krefter i Norge har gjennom de siste tiårene tatt mange ulike former. Rasisme, fordommer og hat har blitt brukt mot ulike grupper blant oss. Dette har blant annet rammet nasjonale minoriteter, urfolk, de av oss med bakgrunn fra andre land, de av oss som ikke er heterofile og de av oss som har ulike funksjonsnedsettelser. Rasisme, diskriminering og fordommer fremmer urettferdighet og en skjev fordeling av makt og ressurser, dette svekker våre samfunnsstrukturer. Derfor tar vi tydelig avstand, for å kunne forme det samfunnet vi ønsker å leve i, der alle mennesker er likeverdige.
Volden som følger i høyreekstremismens kjølvann kostet mange liv på Utøya og i Regjeringskvartalet. Moskeer og synagoger i Norge har blitt utsatt for attentat av ulike slag. Benjamin, Arve og Johanne Zhangjia er navn vi minnes fordi de mistet livet til rasistisk vold. Vi har alle et ansvar for å stå sammen for å hindre at dette skjer igjen.
Fordommene og hatet som spres av rasistiske og høyreekstreme grupper får daglig konsekvenser for mange av oss, om det er vi selv eller våre venner, familie, naboer eller kollegaer som utsettes for det. Våre muligheter til å ta frie valg i hverdagen og vår livskvalitet blir dårligere når rasismen får vokse og finne fotfeste. Dette kan vi ikke akseptere.
Gjennom våre markeringer vil vi bidra til å vise styrken og gleden som finnes i et mangfoldig fellesskap. Der høyreekstreme og nazister samles om hat, trusler og vold, vil vi samles om våre verdier: solidaritet, samhold og kjærlighet. Vi viser vår motstand uten vold, med appeller, plakater, bannere, faner, musikk og andre kulturelle uttrykk.