Anbud er no`dritt - OSA-Sporet 2-24, leder

Publisert av Ola 27.06.2024

Redaktor-OlaFloberg
Ola Floberg, leder

14. juni kom rapporten «Evaluering av Ruters busstilbud vinteren 2024». Litt tynn rapport på 36 sider som kom som konsekvens av de tildels voldsomme debattene i både media, kollektivbransjen og i det politiske miljøet (heldigvis). Bakteppet blei beskrivi godt av Eirik Mosveen i Avisa Oslo 9. mai:
«...dette er blitt satt helt på spissen i vinter, da bussene sto mens snøen lavet ned, samtidig som det ble klart at Unibuss hadde store økonomiske problemer, blant annet fordi Ruter kunne gi Unibuss store bøter fordi de ikke hadde levert i tråd med kontraktene som var inngått.
I vinter krasjet de to «verdensbildene».

Norconsult-vinterdrift

Og dette krasjet er en vesentlig årsak til at det har tatt altfor lang tid å komme fram til en løsning på Unibuss-saken. Konkurs, som i hvert fall på kort sikt ville ha skapt et ragnarok i Oslos kollektivtrafikk, har hengt i luften i flere måneder.»

Rapporten er et bestillingsverk fra Ruter som da selvsagt ikke tar for seg organiseringa av kollektivtrafikken (anbudspolitikken) direkte. Men Norconsult skriver faktisk noe riktig. Blant annet: «Videre kan overgangsordningen mellom busskontrakter ha bidratt til en sårbarhet i innfasingen av ny teknologi. Ordningen er at det er en «hard overgang» mellom kontrakter hvor den nye operatøren skal være i full drift fra dag én.» (side 30).

500 førere blei virksomhetsoverdratt fra Nobina til Unibuss «på dagen» for å drifte 183 helt nye (uprøvde) helelektrisk busser! Anbudsmodellen er ikke er egna til å drive kollektivtrafikk, ei heller å eksperimentere med ny teknologi (uansett hvor mye kommunikasjonsdirektør Elisabeth Skarsbø Moen i Ruter går i forsvar).

Norconsult drøfter også bruk av dekktyper, varme i bussene, snørydding, sjåførkompetanse og ladeinfrastruktur. I mye av dette er vi enige i, men det vil koste å innfri alt dette på en kvalitetsmessig god måte. Her kan det være smart å ta med fagfolka som allerede har kompetanse i Oslo og bruke Sporveismodellen (involvering for best resultat).

Rapporten er innom risikoen i anbuda: «Dersom kvalitet er kostbart og pris gis stor vekt i tilbudsevalueringen, vil operatørene kunne få flere poeng ved å sette ned prisen enn ved å investere samme beløp i tiltak for robuste vognløp på kalde vinterdager.» (side 31).

Det er hele poenget med konkurranseutsetting! Skvise prisene for å «spare» mest mulig. Akkurat nå ser det ut til å bli en svært dyr løsning.

Vi ser fram til høringa i Miljø- og samferdselsutvalget 11. september og tar gjerne imot en invitasjon!

Stortingsvalget 2025

Det er trist at høyresida styrker seg på meningsmålingene i Norge og i for eksempel parlamentsvalget i EU. Særlig de mørkeblå, ytre høyrepartiene ser ut til å få tak i (unge) velgere.

Får disse kreftene politisk makt vil de angripe fagbevegelsen, minoriteter, LHBT og i lengden ta livet av de rettigheter vi har opparbeida gjennom demokrati og kamp. Fram mot Stortingsvalget 8. september neste år må de rødgrønne partiene enes om viktige saker som gavner arbeidsfolk for å demme opp mot at høyresida vokser og i verste fall vinner stortingsflertall.