Full støtte til buss streiken! - Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Publisert av Ola 23.09.2020

SIRI
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo har mange medlemmer som på grunn av streiken har problemer med å komme seg på jobb. Allikevel støtter vi streiken 100 %! Vi ser paralleller til anbudsregime innenfor i pleie og omsorgssektoren.
Anbudsregimet i bussbransjen gjør at arbeidstiden presses, lønna holdes nede og fører til uverdige arbeidstidsordninger. Presset på sjåførene går på sikkerheten løs.
I 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale på at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større.
Sjåførenes enkle krav er en lønn som skal nærme seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn og at det skal settes av tid til sjåførenes lovpålagte sikkerhetssjekk av bussen i arbeidstida.
Full støtte til streiken, en anstendig lønn og arbeidstidsordninger det går an å leve med!