Frist for saker til landsmøte 2021

Publisert av Ola 14.10.2020

fagf
Foreningenes frist for innsending er 26.oktober.
Regionstyret vil innstille på foreningenes forslag, som skal behandles i representantskapet 19.november
Dato: 26.10.2020
Side du kan laste ned relevante doks > https://www.fagforbundet.no/

Send gjerne forslag til tillitsvalgte i OSAs hovedstyre > https://osa-sporveien.no/osa/styret