Foodora-syklistene streiker for å få tariffavtale

Publisert av Ola 27.08.2019

Foodora har sitt utspring i den nye delingsøkonomien, hvor arbeidsselgere må skaffe lønn gjennom en app.   Vi gir berømmelse til syklistene for at de har organisert seg i Fellesforbundet – noe som nå viser seg gjennom kollektiv aksjon. 

Det er enkle krav som blir stilt: 

  • Syklistene må holde sykkel, klær og telefon sjøl. Både som investering og vedlikehold av arbeidsutsyr. Dette kreves kompensert.
  • Timelønna er lav og de har de siste åra opplevd reallønnsnedgang. Dette kreves kompensert.

Det er på høy tid at syklistene inngår tariffavtale med Foodora, og får regulerte, ryddige forhold!  

OSAs hovedstyre støtter syklistene i Foodora om kravet om tariffavtale og oppfordrer medlemmene til å solidarisk støtte opp om markeringer, bidrag eller på andre måter som kan hjelpe syklistene til å seire.

foodorastreik
“Det er godt å ha LO i ryggen”
Espen Utne Landgraff, klubbleder for sykkelbudene i Foodora på LO Oslos representantskapsmøte   OSA hovedstyre, 22. august 2019

OSA støtter de streikende med 2000 kroner og oppfordrer andre fagforeninger til å gjøre det samme!

https://frifagbevegelse.no