Fagforbundets kommentar til Høyre, FrP og Venstres regjeringsplattform

Publisert av Linda 17.01.2018

Fagforbundet forventer at en samla opposisjon stopper regjeringens politikk.fagf Oslo, 16. januar 2018Kommentar til Høyre-, FrP- og Venstreregjeringens politiske plattform:Fagforbundet forventer at en samla opposisjon stopper regjeringens politikk

Jeløya-erklæringen gir grunn til å frykte for fagbevegelsen og det organiserte arbeidslivet. Erklæringen sier ikke noe konkret om betydningen av et organisert arbeidsliv, trepartssamarbeid og kollektive, nasjonale tariffavtaler. Sosial dumping og sykelønn nevnes ikke. I erklæringen varsler de borgerlige partiene mer privatisering og angrep på pensjonsordningene. Fagforbundet mener erklæringen varsler store endringer for norsk arbeidsliv og spesielt offentlig sektor, og oppfordrer opposisjonen til å samle seg mot Høyre-, FrP- og Venstreregjeringen.
Det er flere formuleringer i erklæringen som gir grunn til bekymring:

- Massiv privatisering både gjennom konkurranse, målbevisst oppbygging av privat velferdssektor og salg av statlige selskaper og eierandeler i selskaper.
- Forverring av arbeidstakernes rettigheter, svekking av arbeidstidsbestemmelsene, mer søndagsåpent. Det varsles tøffe kamper om pensjon.
- Økt kommersialisering av offentlige tjenester. Det skaper dårligere kvalitet. I tillegg er vi bekymra for ideell sektors vilkår. De taper når organiseringen av velferden blir kommersialisert.
- Fortsatt massive skattekutt som vi av erfaring vet finansieres med kutt i kommuneøkonomien og ved at velferdsordninger til de som trenger dem mest, forsvinner.
- Spesialisthelsetjenesten: Regjeringen vil utvide fritt behandlingsvalg til nye områder. De vil øke bruken av private avtalespesialister, og endrer navnet fra innsatsstyrt finansiering til aktivitetsbasert finansiering. Dette fører til mer privatisering og tildekker at man ønsker mer marked i spesialisthelsetjenesten. Fagforbundet ønsker å redusere andelen innsatsstyrt finansiering og øke den rammestyrte finansieringen.
- Barnevern. Vil gi kommunene rett til å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet og pris. Dette er å åpne for ytterligere privatisering av barnevernstjenesten.

Viktig at opposisjonen finner sammen
Dette er en regjering som får fram mye av det verste i hverandre. Det gjelder spesielt hvordan vi organiserer arbeidslivet og samfunnet generelt. De bygger ned den norske modellen og velferdsstaten bit for bit.
Selv om vi frykter hva regjeringa kan gjennomføre, mener vi også at den politiske plattformen gir gode muligheter for at opposisjonen kan finne sammen på flere områder. Det er viktig at opposisjonen står samlet, slik at regjeringen ikke får gjennomført den usosiale politikken sin.
Fagforbundet utfordrer sentrum og venstresida i norsk politikk til å samle seg om en politikk som:

- Reverserer regjeringas skattekutt
- Hindrer brutalisering av arbeidslivet og forsterker dagens arbeidsmiljølov, og stopper usosiale kutt i særfradrag og trygdeordninger
- Sikrer søndagen som en handlefri hviledag
- Styrker distriktene og kommuneøkonomien
- Sikrer landbruket gode vilkår
- Satser på offentlig sektor gjennom forsvarlige økonomiske rammer
- Sikrer at det følger bevilgninger med overføringer av oppgaver fra stat til kommune
- Fremmer tiltak som styrker det organiserte arbeid