Evaluering Introduksjonskurs for nye medlemmer

Publisert av Linda 09.03.2020

Skjermbilde 2019-12-30 kl. 11.55.52

Vår rolle som tillitsvalgte er å jobbe for medlemmene våre og deres rettigheter og interesser. Skolering og kurs er en viktig del av nettopp dette, og derfor håper vi du tar deg tid til å fylle ut skjemaet under. Slik at vi kan få gode tilbakemeldinger som er med på å gjøre oss og tilbudet til nye medlemmer enda bedre. Alle innsendte skjemaer blir behandlet konfidensielt, og vi bruker svarene kun til internt bruk i forbindelse med utarbeiding av kursene. 

Evalueringsskjema Introduksjonskurs

Vi jobber hele tiden med å forbedre kursene vi holder slik at våre medlemmer og tillitsvalgte skal ha mest mulig utbytte av de kursene som tilbys. Derfor trenger vi din tilbakemelding. Vær vennlig å fyll ut skjemaet etter beste evne, og er det spørsmål du ikke kan svare på er det bare å la dem stå ubesvart.