Evaluering Fase 1 kurs for tillitsvalgte

Publisert av Linda 09.03.2020

Vår rolle som tillitsvalgte er å jobbe for medlemmene våre og deres rettigheter og interesser. Skolering og kurs er en viktig del av nettopp dette, og derfor håper vi du tar deg tid til å fylle ut skjemaet under. Slik at vi kan få gode tilbakemeldinger som er med på å gjøre oss og tilbudet til nye mtillitsvalgteenda bedre. Alle innsendte skjemaer blir behandlet konfidensielt, og vi bruker svarene kun til internt bruk i forbindelse med utarbeiding av kursene. 

Evalueringsskjema Fase 1 kurs

For at vi skal kunne utvikle kursene vi har er det viktig at vi får tilbakemelding fra deg som deltaker. Derfor setter vi stor pris på om du setter av et par minutter og svarer på spørsmålene under.