Evaluering av Fase 1 for tillitsvalgte, mai, 2022.

Publisert av Linda 13.06.2022

For at vi skal kunne tilpasse kursene våre best mulig til behovet til våre tillitsvalgte og foreningas behov, trenger vi tilbakemeldinger fra deg som kursdeltaker for å kunne bli bedre. 

Fase 1 kurset er et grunnleggende kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet som er ment å ta for seg de viktigste delene av det å representere fagforbundet og OSA ovenfor medlemmer og bedriften. Selv om kurset har et satt innhold, er det allikevel viktig med din tilbakemelding for å kunne tilpasse kursene best mulig. Men også for å utvikle andre kurs som er mer relevant for deg som tillitsvalgt. 

Derfor setter vi stor pris på din tilbakemelding etter kurset! 

Evaluering av Fase 1 kurs mai, 2022

For at vi skal bli bedre trenger vi din tilbakemelding. Besvarelsen tar kun et par minutter.