Enighet mellom OSA og Sporveien i hovedoppgjøret 2022!

Publisert av Sores Yuzer 03.05.2022

Oslo Sporveiers Arbeiderforening har kommet til enighet med Sporveien om årets hoved- og lønnsoppgjør! Forhandlingene startet mandag 25 april og ble avsluttet 3 mai.
Forhandlingsutvalget til OSA og leder Ola Floberg ser seg meget fornøyd med resultatet av årets hovedoppgjør. 

hovedoppgjør 2022

«Vi fikk innfridd kravet om et høyt generelt kronetillegg, med ramme på nesten 4% og noen tekniske ting som er viktig for våre medlemmer. En del av diskusjonene i oppgjøret gikk på å gjøre noe med at de som får resultatet i prosent får gjennomgående mer enn vi på kronetillegg. Dette øker forskjellene!

Det var svært viktig å få omregningsfaktoren for hjemmevakt tariffert. Det gir trygghet for å lage gode beredskapsvaktordninger for Sporveien på teknisk side.

Vi blei også enige om en oppjustering av kronetillegg som var viktig. Disse står som regel stille over mange år.»

- Ola Floberg

Resultatet

Generelt kronetillegg til alle på lønnstrinn kr 18 500,- Ansatte tilhørende gruppen individuell avlønning får minimum kr. 7800,- i lønnstillegg, i h.t. det som er avtalt av de sentrale parter Spekter og LO.

Produksjonsplanleggere Ryen får økt sinn lønn fra lønnstrinn 31 til 32.

Endring i særbestemmelse for vognbetjening pkt. 2.42
Bestemmelsen endres til følgende ordlyd:
Ved forsinkelser ved innkjøring eller avløsning, som skyldes trafikkforstyrrelser gis et tillegg tilsvarende forsinkelsens varighet, for så vidt forsinkelsen ikke går inn i ev. reguleringsopphold.

Pliktvikariat for helgedagsbetjening reduseres til 8 år fra 10 år

Godtgjørelse jobbinstruktører økes til kr 40,- pr. time

Godtgjørelse praksisveileder økes til kr 40,- pr. time

Godtgjørelse baser økes til kr 15,- pr. time

Godtgjørelse for ordinær lørdag/søndagsarbeid 17.00-06.00 økes til kr 25,-

Godtgjørelsen for bruk av sivile klær økes til kr. 4,- pr. time

Beredskapsvakt/hjemmevakt utenfor arbeidstid omregnes til arbeidstid i forholdet 1/5.

Endring i Fellesbestemmelsenes pkt. 5.13.3 – «Overtidsgodtgjørelse for arbeidstakere med årslønn fra og med 7,5 G» Bestemmelsen strykes

Endring i Fellesbestemmelsenes pkt. 8.5 – ansatte på individuell lønn fra 32 til 36.

Les hele forhandlingsresultatet her: 

Forhandlingsresultat-SporveienDok6

2 hovedoppgjør 2022