Enighet i Spekters område 9

Publisert av Ola 30.07.2018

Eivind-GranLO Stats nestleder Eivind Gran anbefaler medlemmene å stemme ja
Spekter og LO Stat har avsluttet forhandlingene i område 9 for alle virksomheter unntatt Flytoget og Norsk Jernbaneforbund.
Lønnsoppgjøret mellom Flytoget og Norsk Jernbaneforbund skal til mekling i august, som med NSB. Flytoget og lokførerne ble imidlertid enige. Lønnsoppgjøret i område 9 blir sendt til uravstemning i august.
- Vi er godt fornøyd med resultatet og anbefaler derfor medlemmene å stemme ja i uravstemningen, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Uravstemning for OSA-medlemmer i august. Etterbetaling vil skje på septemberlønna, hvis det blir JA.


Følgende virksomheter er omfattet av Spekter område 9:
•Aim Norway
•Baneservice
•Broadnet
•Det Norske Myntverket
•Falck brann og Redningstjeneste
•Felleskjøpet Agri
•Fjellinjen
•Flytoget (enighet med Norsk Lokomotivmannsforbund)
•Green Cargo
•Hector Rail
•Hålogoland Kraft
•Mantena
•Mediq Norge
•Norges Håndballforbund
•Norsk Medisinaldepot
•Norsøk
•Relacom
•Sporveien
•Veterinærmedisinsk Oppdragssenter

http://www.lostat.no/forsiden/enighet-i-spekters-omrade-9-article2707-6.html


Brudd med NJF:
http://njf.no/lonnsoppgjoret-i-nsb-skal-til-mekling/#

Lønnsoppgjøret i NSB skal til mekling


LO Stat og Spekter klarte ikke å bli enige om en avtale om konduktørenes kompetanse i NSB. Nå er forhandlingene brutt, og det blir mekling.

– For to år siden streiket lokførerne for sin kompetanse og en trygg jernbane. Nå er konduktørenes kompetanse og bemanning i togene stridens kjerne, sier Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder.

God kompetanse må sikres.

DISKUTERER: Forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre diskuterer med Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), under forhandlingene.
DISKUTERER: Forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre diskuterer med Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), under forhandlingene.

Forskrifter og regelverk endres, og det åpnes for at NSB allerede om ett år kan endre dagens praksis for opplæring og bemanning.

– Vi vil forhindre et svekket regelverk. Dette kan vi kun sikre gjennom å få bestemmelsene og opplæringsmodulene inn i vår tariffavtale. Dette vil ikke NSB. NJF er garantist for trygge konduktører og sikkerhet for de reisende, derfor møtes vi hos Riksmekleren, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i NJF.

Dato for meklingen er ikke bestemt.