Endelig er lærlingene tilbake på Ryen

Publisert av Ola 13.07.2019

Sores.Yuzer
I OSA-Sporet av Sores Yuzer, tillitsvalgt Ryen

Etter ett år uten inntak av lærlinger skal Ryen verksted få nye lærlinger på bygget. Det er ikke bare en tradisjon at Ryen verksted former noen av sine egne fagarbeidere, men også et krav som kommunalt aksjeselskap at Sporveien skal skolere ungdom til å bli mekanikere.
Gilbert2

Det var stor glede blant folk på verkstedet da ryktet gikk om at det ble lyst ut tre nye læreplasser. Etterspørselen for dyktige fagarbeidere til Ryen blir større, det blir lyst ut flere stillinger og vi har nok av jobb for å holde trikken og t-banen i rute. Den beste måten da er å forme sine egne: Lærlinger. Skolere sine egne som er spesialister innen t-bane og trikk er ikke noe du finner på finn.no, men ved å tilby dem god oppfølging og engasjement for faget.

Delaktig i produksjonen
Etter en tid som lærling i bedriften vil man se at de blir mer delaktige i produksjon. God oppfølging under rotasjon til forskjellige avdelinger bidrar til at lærlingene blir mer selvstendige etter hvert som læretiden går mot slutten. Det er ingen som forventer at en lærling fra dag én skal produsere i form av penger for bedriften, men de skal være med å bidra.

I tiden på Ryen skal de innom flere avdelinger hvor de skal lære om komponentene til t-bane og trikk. Det meste av togets moduler og komponenter blir vedlikeholdt og reparert lokalt på Ryen, det er derfor viktig at lærlingene får kjennskap til hele prosessen for vedlikehold av tog.

Oslomodellen
Oslomodellen, som er retningslinjer for Oslo kommunes anskaffelsesprosesser, understreker viktigheten av elementer som fast arbeid, tarifflønn og lærlinger.

«Her vil vi nå kreve minimum 10 % lærlinger på kontraktene på områder med behov for lærlinger. Innslagspunktet for lærlingekravet vil være på 1,1 mill, dvs. statlig terskelverdi (for kommuner er innslagspunktet 1,75 mill) og 3 måneders kontraktsvarighet.» (Utdrag fra Oslomodellen)

Samfunnsansvar
I tillegg til at bruk av lærlinger vil være et krav i Oslomodellen, har Sporveien også et samfunnsansvar for å bidra til å få flere folk i arbeid. I en tid hvor det er få læreplasser og stor konkurranse om jobbene så må Sporveien være et fantastisk sted å starte karrieren. Det er ikke slik at alle som består fagprøven får tilbud om fast jobb, men du har i hvert fall et fagbrev å vise til.

Sporveien må være mer tilgjengelig for aktuelle søkere, vise seg frem på stands eller besøke de lokale videregående skolene. Her får man en direkte link til potensielle nye lærlinger som ønsker en sikker og trygg arbeidsplass.

Fornøyd lærling
Jeg fikk anledning til å snakke med Gilbert Flekke om hvordan han har det på Ryen. Han går mot innspurten av læretiden sin i Sporveien. Gilbert er svært fornøyd med læretiden og ønsker å søke jobb i Sporveien etter læretiden sin. Han liker godt miljøet på Ryen og ser på Sporveien som en trygg arbeidsplass hvor han trives og får de utfordringene han ønsker. Gilbert venter nå på stillinger som skal lyses ut.

Egen regi
Det er viktig for Sporveien å vise at kollektivtrafikken kan driftes i egen regi, men dette må gjelde hele linja. Kompetanseavdelingen står for opplæring av egne førere til trikk og t-bane og på samme måte er det viktig at mekanikere også utvikles internt. Selv om det ikke var tatt inn lærlinger i fjor, så har vi lærlinger på bygget. De er nå i sin siste fase av læretiden og skal opp til fagprøve til høsten.
Vi ønsker dem lykke til!


Gilbert1
Service på kompressor: Gilbert arbeider med periodisk service på kompressormodul til MX i komponentavdelingen på Ryen.

Tekst/foto: Sores Yuzer