Ekstraordinært årsmøte PLK

Publisert av Ola 17.12.2018

PLK-EKSTRAORDINÆRT.årsmøte.2018

Torsdag 24.1.2019, kl. 17.00 i Røde Kors konferansesenter
Hausmannsgate 7, Oslo

Hausmannsgt7

1.  Godkjenning av innkalling

2.  Valg av møteleder, referent, 2 til underskriving av protokoll.

3.  Valg.

Forslag sendes til valgkomiteen:

Leder: Akram Shah, mas@sporveien.com

Medlem: Annie Ryan, annie.ryan@sporveien.com

Medlem: Tommy Nilsen, tommy.nilsen@sporveien.com

Styret PLK