Bussførerens betroelse - VDL sin svanesang - Frode Eriksen

Publisert av Sores Yuzer 25.03.2024

Sakte men sikkert får 13 VDL-busser ny uniform. De elektriske bussene har vært i Unibuss tjeneste fra og med 1. juli 2019 til og med 15. april 2023, da de gikk av med pensjon etter knappe fire år. Nå får 13 av bussene en ny vår som flyplassbusser for Avinor. 

Elbussene fra VDL kan ikke sies å være Unibuss sin lengstlevende bussmodell. Men det har blitt en av de mest omtalte bussmodellene. Kanskje med et par ferske unntak. 

Bussene ble vist fram for offentligheten første gang på borggården ved Oslo rådhus 28. februar 2019 og ble tatt i bruk 1. juli 2019. Jeg og mange med meg begynte mengdetreningen på de nye bussene på busslinje 28 mellom Helsfyr og Fornebu. Mer korrekt akkurat denne dagen ble rutas endepunkt i øst endret fra Helsfyr til Økern.  

Prosjektet forutsatte at bussene skulle lades i løypa, eller på endeholdeplasser, men det ble det ikke noe av. Og i likhet med Solaris, hadde også VDL en noe mer begrenset rekkevidde enn hva en først planla for og enkelte av tjenestene som var litt for lange, måtte en droppe med VDL, eller planlegge med vognbytte i løypa.  

Lenge forsøkte Unibuss å få Ruter med på at bussene skulle trafikkere på busslinje 21 som var enklere med tanke på rekkevidde og nærhet til ladeinfrastruktur på Alnabru. Etter mye om og men gikk Ruter til slutt med på det, og der opererte VDL-bussene fram til 15. april 2023, da de ble pensjonert sammen med alt annet av materiell som Unibuss benyttet seg av. For fra 16. april 2023 skulle de to sentrumskontraktene bare benytte elektriske busser fra Solaris, men det er en annen historie. 

VDL-bussene var en del av et større prosjekt, der de tre kollektivselskapene i Oslo, Unibuss, Nobina og daværende Norgesbuss (i dag Connect bus) til sammen fikk disponere 850 millioner kroner for å skaffe til veie 70 elektriske busser samt ladeinfrastruktur. Unibuss falt ned på VDL, og 30 stk ledd ble skaffet til veie, foruten 10 single. 

Ganske raskt oppdaget førerne på bussene at VDL hadde sine særegenheter. De trakk sakte i motbakker, de hadde dieseldrevet varmeapparat som av og til pustet ut en stor blå sky, som av og til ble blåst inn i bussen igjen når vinden trakk feil vei, og en og annen gang gikk strømmen helt. Radioen og varmeapparatet på førerplass sluttet å fungere etter en times drift. Og en fikk feilmeldinger når bussen gled bakover på en holdeplass, om føreren ikke var oppmerksom nok og holdt den stille. I starten var det dessuten en del dørfeil, der bussens dører var åpne, mens bussen fortalte via dashbordet at de var stengt, og motsatt. Rådet var fortsatt å dødlegge, så forsvinner de fleste problem. Alnabru garasje huset VDL og ble kraftig bygget om for å huse herligheten, også det er en annen historie. 

Men altså, den 16. april 2023 var VDLs dager omme. Så hvor forsvant Unibuss første elektriske busser? 

VG reiste tidligere i år rundt i Ruterland for å finne restene var Oslos første store elbussatsing. Og de fant 23 av de 30 bussene som Unibuss skaffet til veie. I tillegg kommer singelbussene fra Klemetsrud, opprinnelig ti i tallet, VG fant bare tre, men hadde hørt om fire til. I Persveien ved Alnabru stod sju elleddbusser, på en Sporveiseid tomt på Skullerud var 13 lagret, mens tre stod på Stubberud. Bussene rakk fire års tjeneste, og om få år går batterigarantien ut. Men alt håp er ikke ute. 

Avinor kommer på banen og kunne tidligere i år bekrefte at de kjøper 13 av VDL-bussene. Akkurat nå fikses de opp, og bussene får Avinors duse gulfarge, med den ikke helt presise «100 ELECTRIC» i hvite bokstaver på sidene. For vebastoen er fremdeles diesel-drevet. Greit å ha på Gardemoen i januar. Mange av de øvrige VDL-bussene er solgt tilbake til VDL. 

En kan saktens spørre seg om hvorfor det var så viktig å få VDL-bussene (og de andre elektriske bussene) i drift i Oslos gater i 2019. Vel, kronargumentet var at Oslo var Europeisk miljøhovedstad dette året. Og er vel en av svært få ganger Ruter har fått direkte politiske føringer på sin virksomhet fra byrådet. Og så lenge det følger med penger var det enkelt å skaffe materiellet til veie. Men i likhet med i 2024 kunne heller ikke VDL-bussene testes all verden før de ble tatt i bruk. 

Jeg nevnte at busslinje 28 fikk ny endeholdeplass i øst i 2019? Vel de nye VDL-bussene var såpass uprøvd at de verken skiltet eller hadde fungerende høyttalere, verken inne eller ute. Så fra 1. juli av måtte føreren rope manuelt på holdeplass Einars vei at det var siste mulighet for overgang til busslinje 21 mot Helsfyr. Mange forstod ikke akkurat det helt før 28 tuslet seg ned til holdeplassen Hasle i Økernveien. Men da ble til gjengjeld mange på bussen svært raske til beins. 

Heldigvis er ikke bussene Unibuss sitt problem, det er Ruter som sitter tilbake med det økonomiske eierskapet til bussene. Noen stor gevinst kan det neppe være snakk om. 


Bilde 2