Årsmøteresultat 2018 - OSA

Publisert av Ola 01.02.2018

Protokoll-valg-2018Valgprotokoll

AU

Leder:

Rune Aasen 4060

1. nestleder:

Ola Floberg 183

 

2. nestleder:

Per Arne Nicolaysen 5300

 

Politisk Sekretær

Raymond Lorentzen 3170

Kasserer:

Tom Østli 964

 

 

 

 

 

 

Styremedlemmer

Personlige varaer:

Tore Andreas Elton

182

Iver Gård

313

Trikken

Kjell Leirflaten

8128

Iftikhar Hussain

7089

T-bane

Harald Jeppesen

3134

Roy Kolstad

312

PE

Marit Sauge

27148

Frode Eriksen

28931

Unibuss

Dag Bjørndal

4620

Markus Pettersen

4272

IE

Stian Haldsrud

7157

Silje M. Tunheim

7833

HBK

Erling Dokken

5656

Steinar Berntsen

5214

PLK

 

 

Pensjonistillitsvalgt

 

Per Martinsen

4052

Ove Tønnessen

7266

Medlemmer av studie- og agitasjonsutvalget

Leder:

Linda Amundsen

786

Trikken

 

 

Medlem:

Hanne Fraas

4216

PLK

 

 

Medlem:

Liss Janne Moe

628

Trikken

 

 

Medlem:

Mads Wold

8029

T-banen

 

 

Medlem:

Celestina Da Silva

7751

PLK

 

 

Medlem:

Silke Neuman

4748

PE

 

 
OSA Ung

Leder: Irene Einan 759 Trikken

 

Medlem: Sadaf Batul Safdar 983 Trikken

 

Medlem: Andreas Fossum 4028 PE

 

Medlem: Aleksander Jensen Brunstad 1418 IE

 

Medlem: Julian Cherkawi 7821 T-bane

 

Medlem: Omar Samdani 986 Trikken

 

Medlem: Kim R. K. Kjemo 4579 IE

 

 

 

Utvalget for tillitsvalgte

 

Representanter

Personlige varaer

Leder:

5300 Per Arne Nicolaysen

PLK

 

 

Medlem:

3134 Harald Jeppesen

PE

321 Roy Kolstad

PE

Medlem:

7089 Iftikhar Hussain

T-bane

8128 Kjell Leirflaten

T-bane

Medlem:

313 Iver Gård

Trikken

182 Tore Andreas Elton

Trikken

Medlem:

7833 Silje M. Tunheim

HBK

7157 Stian Haldsrud

HBK

Medlem:

4620 Dag Bjørndahl

IE

4272 Markus Pettersen

IE

Medlem:

9918 Annie Ryan

PLK

3142 Kristian Winnæss PLK

 

Representantskapet Fagforbundet Oslo fra avd 029

Representanter

Personlige varaer

182 Tore Andreas Elton

Trikken

759 Irene Einan

Trikken

3170 Raymond Lorentzen

IE

7237 Einar Fygle

T-Banen

4028 Andreas F. Haug

PE

3134 Harald Jeppesen

PE

5300 Per Arne Nicolaysen

PLK

3142 Kristian Winnæss

PLK

1319 Rolf-Vidar Wraal J.

T-Banen

7089 Iftikhar Hussain

T-Banen

  

Representant Seksjon Samferdsel og teknisk, Fagforbundet

Representant

Personlig vara

3170 Raymond Lorentzen

IE

3134 Harald Jeppesen

PE

 

Feriehjemstyret

Leder:

Truls Nilsen

8031

 

 

 

Medlem:

Lars Olsen

4193

 

 

 

Medlem:

Erik Gran

4644

 

 

 

Medlem:

Mette D. Bjørnsdatter

5160

 

 

 

 

Fanekomité

657

Erik Gudmundstuen

Pensjonist

 

 

27148

Marit Sauge

Unibuss

 

 

628

Liss Janne Moe

Trikken

 

 

AKAN-kontakter

7791

John Delourme

T-bane

 

 

 

4742

Egil Nygård

PE

 

 

5300

Per Arne Nicolaysen

PLK

 

 

701

Frode Rustbakken

Trikken

 

 

8470

Morten Waglen

Vernetjenesten

 

 

Bekkelagshuset

182

Tore Andreas Elton

Trikken

 

 

313

Iver Gård

Trikken

 

 

 Kasserer tiltrer feriehjemstyret

  

Forslagsvirksomheten: Oppnevnes ved behov