Årsmøtedokumenter 2023

Publisert av Sores Yuzer 20.02.2023

I lenken nederst kan du lese igjennom årsberetning, valgresultat og protokoll fra årsmøte til Oslo Sporveiers arbeiderforening 2023. 
Alle medlemmer kan få innsyn i regnskap og budsjett etter avtale med org. sekretær. 

Årsberetning - Valg - Protokoll - 2023