Tillitsvalgte i klubben

 
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, UVFT E-post 90 60 65 34 Leder Verkstedklubben (Grefsen)
Siyaad Nuur Verkstedklubben E-post 41858410 1. Nestleder Verkstedklubben
Ahras Salimi Verkstedklubben E-post 98452249 2. Nestleder Verkstedklubben
Tora Kuvås Verkstedklubben, OSA Ung E-post 97162398 Sekretær Verkstedklubben (Ryen) ,Nestleder OSA Ung
Heidi Stolsmo Verkstedklubben E-post 92 06 53 93 Klubbstyremedlem (Ryen)
Niklas Borgersen Verkstedklubben E-post 40540109 Klubbstyremedlem (Grefsen)
Muhammet Ali Tepeli Verkstedklubben E-post 40563088 Klubbstyremedlem (Ryen)
Ketil Andre Andreassen Verkstedklubben E-post 48009567 Klubbstyremedlem (Grefsen)
Martin Langsveen Verkstedklubben E-post 92 05 22 43 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Øivind Iversen Verkstedklubben E-post 91 18 28 12 Klubbstyremedlem (Grefsen)
Kristian Farstad Verkstedklubben E-post 90586204 Klubbstyremedlem (Avløs)
Maximilian Danielsen Verkstedklubben E-post 40 07 15 08 Klubbstyremedlem (Avløs)