Tillitsvalgte i klubben

 
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, UVFT E-post 90 60 65 34 leder Verkstedklubben (Grefsen)
Andreas Fossum Haug Styret, Verkstedklubben, OSA Ung E-post 92 49 53 55 Leder OSA Ung, nestleder verkstedklubben
Maximilian Danielsen Verkstedklubben E-post 40 07 15 08 Sekretær Verkstedklubben (Ryen)
Sores Yuzer Verkstedklubben E-post 934 98 917 Plasstillitsvalgt Ryen
Heidi Stolsmo Verkstedklubben E-post 92 06 53 93 Medlem Klubbstyret (Ryen)
Jeanette Salvesen Verkstedklubben E-post 92 41 46 30 Medlem Klubbstyret (Ryen)
Morten Hansen Verkstedklubben E-post 46 77 45 02 Medlem Klubbstyret (Ryen)
Finn Tore Bjørnsand Verkstedklubben E-post 48 23 12 65 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Martin Langsveen Verkstedklubben E-post 92 05 22 43 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Øivind Iversen Verkstedklubben E-post 91 18 28 12 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Geir Sverre Kristiansen Verkstedklubben E-post 92 15 28 80 Medlem Klubbstyret (Avløs)