Tillitsvalgte i klubben

 
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, UVFT E-post 90 60 65 34 Leder Verkstedklubben (Grefsen)
Andreas Fossum Haug Styret, Verkstedklubben, OSA Ung E-post 92 49 53 55 Nestleder verkstedklubben (Ryen) Leder OSA Ung,
Tora Kuvås Verkstedklubben, OSA Ung E-post 97162398 Sekretær Verkstedklubben (Ryen) ,Nestleder OSA Ung
Siyaad Nuur Verkstedklubben E-post 41858410 Klubbstyremedlem (Ryen)
Heidi Stolsmo Verkstedklubben E-post 92 06 53 93 Klubbstyremedlem (Ryen)
Morten Hansen Verkstedklubben E-post 46 77 45 02 Klubbstyremedlem (Ryen)
Ahras Salimi Verkstedklubben E-post 98452249 Klubbstyremedlem (Ryen)
Niklas Borgersen Verkstedklubben E-post 40540109 Klubbstyremedlem (Grefsen)
Ketil Andre Andreassen Verkstedklubben E-post 48009567 Klubbstyremedlem (Grefsen)
Martin Langsveen Verkstedklubben E-post 92 05 22 43 Medlem Klubbstyret (Grefsen)
Øivind Iversen Verkstedklubben E-post 91 18 28 12 Klubbstyremedlem (Grefsen)
Maximilian Danielsen Verkstedklubben E-post 40 07 15 08 Klubbstyremedlem (Avløs)
Kristian Farstad Verkstedklubben E-post 90586204 Klubbstyremedlem (Avløs)