Tillitsvalgte i klubben

Sara Helen Skogøy Styret, T-baneklubben E-post 46466840 Styre, Leder T-baneklubben
Alf Fredriksen Schanche T-baneklubben E-post 91 18 21 95 Nestleder T-baneklubben
Solemann Razzaq Styret, T-baneklubben, AU, UVFT E-post 93609988 Styret, AU, Polttisk sekretær, Sekretær T-baneklubben
Rehman Javed T-baneklubben E-post 48444840 Styremedlem TBK
Sanne Paus Knudsen T-baneklubben, OSA Ung E-post 95085272 Styremedlem OSA Ung
Tekaya Slim Slim T-baneklubben E-post 95144848 Styremedlem T-baneklubben
Sadaf Nawaz T-baneklubben E-post 93043770 Styremedlem TBK
Wasim Ahmed T-baneklubben E-post 47252479 Klubbstyremedlem (T-Banen)
Lise Lønningen T-baneklubben E-post 95 28 70 86 Styremedlem T-baneklubben
Karianne Aannestad T-baneklubben E-post 98693297 Vara styremedlem T-baneklubben
Naila Shahzad T-baneklubben E-post 92052528 Styremedlem TBK
Said Hassan Ismail T-baneklubben E-post 99239572 Vara styremedlem T-baneklubben
Erik Norman Norman-Larsen T-baneklubben, HVO E-post 97 43 68 21 HVO T-bane