Tillitsvalgte i klubben

Iftikhar Hussain Styret, T-baneklubben E-post 47 25 24 79 Klubbleder Baneklubben
Rolf-Vidar Wraal Johansen T-baneklubben, UVFT E-post 90570156 Nestleder baneklubben, leder utvalget for tillitsvalgte
Ali Ashgar Shahid T-baneklubben E-post 48 17 90 88 Sekretær T-Baneklubben
Sohail Bajwa T-baneklubben E-post 91 79 36 06 Klubbstyremedlem (Studietillitsvalgt)
Julian Vilendius Cherkawi T-baneklubben E-post 46669046 Klubbstyremedlem (ungdomsansvarlig)
Lars Martin Andresen T-baneklubben E-post 98 20 96 33 Styremedlem
Einar Fygle T-baneklubben, Studieutvalget E-post 91641263 Medlem Klubbstyret
Rose Eleni Marie Pålerud T-baneklubben E-post 41563637 Medlem Klubbstyret
Lise Lønningen T-baneklubben E-post 95 28 70 86 Klubbstyremedlem
Sara Helen Skogøy T-baneklubben E-post 46466840 varastyremedlem
Celine Garcia Kind T-baneklubben E-post 41201443 varastyremedlem
Ali Sheraz T-baneklubben E-post 46808070 varastyremedlem
Erik Norman Norman-Larsen Styret, T-baneklubben, HVO E-post 97 43 68 21 HVO T-bane, VK OSA