Tillitsvalgte i klubben

Iftikhar Hussain T-baneklubben E-post 47 25 24 79 Klubbleder Baneklubben
Alf Fredriksen Schanche T-baneklubben, UVFT E-post 91 18 21 95 Nestleder baneklubben
Ali Ashgar Shahid T-baneklubben E-post 48 17 90 88 Sekretær T-Baneklubben
Einar Fygle T-baneklubben E-post 91641263 Medlem Klubbstyret
Julian Vilendius Cherkawi T-baneklubben, OSA Ung E-post 46 66 90 46 Medlem OSA Ung
Rose Eleni Marie Pålerud T-baneklubben E-post 41563637 Medlem Klubbstyret
Isabelle Hjørdis Kleven Gullerud T-baneklubben E-post 99504773 Medlem Klubbstyret
Sohail Bajwa T-baneklubben E-post 91 79 36 06 Klubbstyremedlem
Lise Lønningen T-baneklubben E-post 95 28 70 86 Klubbstyremedlem
Lars Martin Andresen T-baneklubben E-post 98 20 96 33 Styremedlem
Anja Renberg T-baneklubben, Studieutvalget, SOS-Barnebyer E-post 91 87 68 55 SOS-Barnebyerkontakt, vara klubbstyret
Kjell Johnny Amundsen T-baneklubben E-post 47 90 61 61 Vara klubbstyret
Erik Norman Norman-Larsen T-baneklubben, HVO E-post 97 43 68 21 HVO T-bane