Tillitsvalgte i klubben

Iftikhar Hussain Styret, T-baneklubben E-post 47 25 24 79 Klubbleder Baneklubben
Rolf-Vidar Wraal Johansen T-baneklubben, UVFT E-post 90570156 Nestleder baneklubben
Kjersti Bendixen T-baneklubben E-post 98882756 Sekretær (T-Banen) Studiekontakt
Sara Helen Skogøy T-baneklubben E-post 46466840 Klubbstyremedlem (T-Banen) Ungdomskontakt
Lars Martin Andresen T-baneklubben E-post 98 20 96 33 Klubbstyremedlem (T-Banen)
Einar Fygle T-baneklubben, Studieutvalget E-post 91641263 Klubbstyremedlem (T-Banen)
Wasim Ahmed T-baneklubben E-post 47252479 Klubbstyremedlem (T-Banen)
Lise Lønningen T-baneklubben E-post 95 28 70 86 Klubbstyremedlem (T-Banen)
Celine Garcia Kind T-baneklubben E-post 41201443 varastyremedlem
Ali Sheraz T-baneklubben E-post 46808070 varastyremedlem
Mats Fredrik Fonn T-baneklubben E-post 47246948 varastyremedlem
Erik Norman Norman-Larsen Styret, T-baneklubben, HVO E-post 97 43 68 21 HVO T-bane, VK OSA