Tillitsvalgte i klubben

Iftikhar Hussain Styret, T-baneklubben E-post 47 25 24 79 Klubbleder Baneklubben
Sara Helen Skogøy T-baneklubben, UVFT E-post 46466840 Nestleder T-baneklubben
Solemann Razzaq T-baneklubben E-post 93609988 Sekretær T-baneklubben
Tekaya Slim Slim T-baneklubben E-post 95144848 Styremedlem T-baneklubben
Rolf-Vidar Wraal Johansen T-baneklubben E-post 90570156 Styremedlem T-baneklubben
Einar Fygle T-baneklubben, Studieutvalget E-post 91641263 Styremedlem T-baneklubben
Wasim Ahmed T-baneklubben E-post 47252479 Klubbstyremedlem (T-Banen)
Lise Lønningen T-baneklubben E-post 95 28 70 86 Styremedlem T-baneklubben
Kjersti Bendixen T-baneklubben E-post 98882756 Studiekontakt (T-Banen)
Sobia Salim T-baneklubben E-post 98447872 Vara styremedlem T-baneklubben
Karianne Aannestad T-baneklubben E-post 98693297 Vara styremedlem T-baneklubben
Said Hassan Ismail T-baneklubben E-post 99239572 Vara styremedlem T-baneklubben
Erik Norman Norman-Larsen Styret, T-baneklubben, HVO E-post 97 43 68 21 HVO T-bane, VK OSA