Tillitsvalgte i klubben


Erling Dokken Styret, Personalklubben E-post 95 08 40 63 Leder PLK (Grefsen)
Kjetil Borgen Personalklubben, UVFT E-post 90840925 Nestleder PLK (Holtet)
Anne Merete Larsen Personalklubben E-post 91383675 Klubbstyremedlem (Ryen)
Jan Tore Andreassen Personalklubben E-post 45807875 Klubbstyremedlem (Grefsen)
Najib Ali Abdi Personalklubben, Studieutvalget E-post 90 21 46 77 Klubbstyremedlem (Tøyen), medlem Studieutvalget
Aino Forodden Personalklubben E-post 98427596 Klubbstyremedlem (Etterstad)
Velimir Luketic Personalklubben E-post 92400523 Klubbstyremedlem (Avløs)
Freddy Reidar Bråthe Personalklubben E-post 97 47 87 80 Klubbstyremedlem
Sven Bertil Utvær Personalklubben E-post 46660670 Klubbstyremedlem (Tøyen)
Per Øyvind Steffensen Personalklubben E-post 99018848 Vara klubbstyremedlem (Tøyen)
Leif-Inge Dahl Thomassen Personalklubben E-post 90640531 Vara klubbstyremedlem (Tøyen)
Samina Hussain Personalklubben E-post 92655097 Vara klubbstyremedlem (Tøyen)