Tillitsvalgte i klubben


Erling Dokken Styret, Personalklubben E-post 95 08 40 63 Leder PLK (Grefsen)
Silje Marie Tunheim Personalklubben E-post 47815585 Styremedlem PLK
Kjetil Borgen Personalklubben, UVFT E-post 90840925 Nestleder PLK (Holtet)
Anne Merete Larsen Personalklubben, Studieutvalget E-post 91383675 Klubbstyremedlem (Ryen), Studieutvalget
Ceylan Gøkhan Personalklubben E-post 90477716 Styremedlem PLK
Petter Horntvedt Personalklubben E-post 95290095 Klubbstyremedlem (PLK)
Jarle Skifjeld Personalklubben E-post 47329370 Klubbstyremedlem (PLK)
Freddy Reidar Bråthe Personalklubben E-post 97 47 87 80 Klubbstyremedlem (PLK)
Samina Hussain Personalklubben E-post 92655097 Klubbstyremedlem (PLK)
Leif-Inge Thomassen Personalklubben E-post 90640531 Varastyremedlem (PLK)