Tillitsvalgte i klubben


Per Arne Nicolaysen Styret, Personalklubben, AU, UVFT E-post 97 97 20 77 2. nestleder OSA, Leder PLK
Erling Dokken Styret, Personalklubben, UVFT E-post 95 08 40 63 Nestleder PLK
Akram Mohammad Fraz Personalklubben E-post 91 79 21 93 Klubbstyremedlem
Tor Kristian Bue Personalklubben E-post 91 12 68 97 Klubbstyremedlem
Freddy Reidar Bråthe Personalklubben E-post 97 47 87 80 Klubbstyremedlem
Caroliina Into Personalklubben E-post 45 77 90 28 Vara Klubbstyremedlem
Karwan Osman Personalklubben E-post 94 88 15 92 Vara Klubbstyremedlem