Tillitsvalgte i klubben

Raymond Lorentzen er leder i infrastrukturklubben og har vært ansatt i Sporveien siden 1986 som mekaniker. Han ble i 2001 valgt inn som leder av infrastrukturklubben og sitter i dag i SST- styret på fylkesnivå i Fagforbundet ved siden av sitt verv som klubbleder.

I Infrastrukturklubben har 178 medlemmer og består hovedsakelig av fagarbeidere og faglærte.
Raymond Lorentzen Styret, Infrastrukturklubben, AU, Feriehjemstyret, Trikkeprosjektet E-post 95 89 55 40 Politisk sekretær, plassleder Maj, SST kontakt. Feriehjemstyret
Kashif Qureshi Styret, Infrastrukturklubben, UVFT E-post 91370523 Sekretær Plasstyret Etterstad
Markus Pettersen Infrastrukturklubben E-post 99 40 69 57 Nestleder Plasstyret Holtet
Kjell Skovli Infrastrukturklubben E-post 99 44 90 30 Kasserer Plasstyret Holtet
Geir J Stavheim Infrastrukturklubben E-post 99 15 20 41 Sekretær Plasstyret Holtet
Martin Gran Infrastrukturklubben E-post 92 50 54 29 Styremedlem Plasstyret Etterstad
Ron Aasnes Infrastrukturklubben E-post 90 74 56 09 Styremedlem Plasstyret Holtet
Erlend Myhre Infrastrukturklubben E-post 41 23 45 96 Styremedlem Plasstyret Etterstad