Tillitsvalgte i klubben

Raymond Lorentzen er leder i infrastrukturklubben og har vært ansatt i Sporveien siden 1986 som mekaniker. Han ble i 2001 valgt inn som leder av infrastrukturklubben og sitter i dag i SST- styret på fylkesnivå i Fagforbundet ved siden av sitt verv som klubbleder.

I Infrastrukturklubben har 178 medlemmer og består hovedsakelig av fagarbeidere og faglærte.
Raymond Lorentzen Infrastrukturklubben E-post 95 89 55 40 Leder plasstyret Majorstua/Holtet
Alban Neziri Infrastrukturklubben E-post 45832631 Nestleder plasstyret Majorstua/ Holtet
Geir J Stavheim Infrastrukturklubben E-post 99 15 20 41 Sekretær Plasstyret Majorstua/ Holtet
Kjell Skovli Infrastrukturklubben E-post 99 44 90 30 Kasserer Plasstyret Majorstua/ Holtet
Christian Norstad Infrastrukturklubben E-post 92218007 Styremedlem Plasstyret Majorstua/ Holtet
Ron Aasnes Infrastrukturklubben E-post 90 74 56 09 Styremedlem Plasstyret Majorstua/ Holtet
Kashif Qureshi Styret, Infrastrukturklubben E-post 91370523 Leder plasstyret Etterstad
Erlend Myhre Infrastrukturklubben E-post 41 23 45 96 Nestleder Plasstyret Etterstad
Martin Gran Infrastrukturklubben, UVFT E-post 92 50 54 29 Nestleder Plasstyret Etterstad, Medlem UVFT
Alexsander Borgersen Infrastrukturklubben E-post 99301020 Styremedlem Plasstyret Etterstad
Ousama Abroud Infrastrukturklubben E-post 96664666 varastyremedlem Plasstyret Etterstad
Rune Enlien Infrastrukturklubben E-post 90037515 varastyremedlem Plasstyret Etterstad
Terje Smedhaugen Infrastrukturklubben E-post 99694226 varastyremedlem Plasstyret Etterstad
Mohammed El Hatri Infrastrukturklubben E-post 93844240 varastyremedlem Plasstyret Etterstad