EØS en trussel

IE

EØS – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen

 


 

På Østlandet er de 6 største bemanningsbyråene større enn de 6 største entreprenørene. Også i andre bransjer har bruken av midlertidige arbeidskraft fra bemanningsbyråer stort sett blitt reglen og ikke unntaket ved kapasitetsjusteringer.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er de store etiske problemene med bemanningsbransjen. a

 

Men i tillegg er det et problem at bemanningsbyråene ikke tar ansvar for HMS eller kvalitet på produktet. Bemanningsbyråene tar heller ikke ansvar for produktivitet, og økonomi i prosjektene, de har sin margin/fortjeneste i utleieraten.

 

Denne modellen står i sterk kontrast til den norske arbeidslivsmodellen, og vi ser nå at innleie fra lavkostland påvirker produktiviteten og grunnlaget for lønnsdannelsen i Norge. Hele poenget med bruk av arbeidskraft fra lavkostland er å innføre konkurranse i forhold til det etablerte lønns og arbeidsvilkår i Norge.

 

En annen trussel i forhold til den norske modellen er den negative utviklingen i kompetanse. Vikarbyråene har hverken mulighet, eller noe ønske om å ta ansvar for fagutvikling gjennom lærlingeordninga. Rekrutteringa til yrkesfag svekkes.

En annen utfordring er videreutvikling av fagarbeidere, hvilken arbeidsgiver ønsker å kurse og utvikle en arbeidstaker som om 3 – 6 eller 9 måneder jobber for konkurrenten. Denne type arbeidsorganisering som importeres gjennom EØS-avtalen er lavkompetansestrategi!

 

Utstasjonering – tjeneste og vikarbyrådirektivet er laga av EU for det europeiske arbeidsliv. Vi ser nå hvordan EØS-avtalen gir den europeiske arbeidslivsmodellen som kjennetegnes av lav produktivitet, kompetanse og lønn fritt spillerom i det norske arbeidsliv.

 

Resultatet er at den norske arbeidslivsmodellen med høy produktivitet, kompetanse og lønn taper i kampen med det europeiske arbeidsliv, og vårt samfunn blir mer og mer likt EU. På grunn av EØS-avtalen blir velferdsstaten vanskeligere å forsvare gjennom tap av produktiviteten som fører til press for lavere lønninger og tap av skatteinntekter.

 

Det viktigste spørsmålet er ikke om det fins alternativer til EØS-avtalen, alternativene er der. Det viktigste spørsmålet er valget mellom EØS avtalen eller Velferdsstaten,

Løsningen er ikke ja takk begge deler!

 

Konsernkonferansen for LO-klubbene i Aker ASA oppfordrer delegatene på årets LO-kongress å stemme for at LO skal arbeide aktivt for alternativ til EØS-avtalen.

 

Vedtatt på LO konferansen i Aker ASA 16 mars 2017

 

Atle Tranøy

Konserntillitsvalgt Aker ASA