Bussklubben 

OSA (stiftet 1894), har ca 1500 medlemmer, hvorav ca 80 på bussen. Vi arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår, og at kollektivtrafikk skal være et offentlig anliggende. Vi er imot anbud og privatisering. Kollektivtrafikken trenger langsiktighet, og bør ikke drives med profitt. Gode arbeidsvilkår gir bedre helse og levevilkår.

Her er dine tillitsvalgte 

Mer informasjon
 


Medlemsfordeler

Nyheter

FASE 1 kurs for tillitsvalgte

1 - 3 april, inviteres OSA tillitsvalgte til første del av tillitsvalgt skolering. Kurset varer over 3 dager og tar for seg de viktigste elementene som tillitsvalgte bør ha kjennskap til. 

Generelt Kalender

FAGLIG EØS-KONFERANSE

SOSIAL DUMPING, BEMANNINGSBRANSJEN, REISE-KOST-LOSJI, EUs UTSENDINGSDIREKTIV, EUs ARBEIDSMARKEDSBYRÅ (ELA).

LO i Oslo, Trondheim og Stavanger i samarbeid med Faglig Utvalg i Nei til EU inviterer 
Kalender

OSA Hovedstyremøte 3 2019

Med forbehold om tid og sted

Kalender

OSA Hovedstyremøte 4 2019

Med forbehold om tid og sted

Kalender

Leirlederkurs med Framfylkingen

Framfylkingen.logo


Bli med på leirlederkurs lør 25.–søn 26.mai 2019
Bli en aktivitetsleder i sommer på Herøya i Steinsfjorden
Generelt Kalender

Deadline OSA-Sporet nr 2 2019

Sporet-deadline
Kom gjerne med innspill på artikler, skriv sjøl eller send inn bilder!
Kalender

OSA Hovedstyremøte 5 2019

Med forbehold om tid og sted

Kalender

Sommerfest Kjeholmen

Med forbehold. Følg med på oppslag eller Face

Kalender

Familieleir med Framfylkingen

Framfylkingen i Oslo (FFiO) samarbeider med Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) om å arrangere familieleir til sommeren, 1.-6. juli 2019 på Herøya.

Kalender

OSA Hovedstyremøte 6 2019

Med forbehold om tid og sted

Kalender

Jubileumsfest OSA - 125 år!

Tentativt. Jubileumskomiteen planlegger...

Kalender

Deadline OSA-Sporet nr 3 2019

Sporet-deadline
Kom gjerne med innspill på artikler, skriv sjøl eller send inn bilder!
Kalender

OSA valgkamparrangement - Kjeholmen

Planlegges. Følg med på oppslag

Kalender

OSA Hovedstyremøte 7 2019

Med forbehold om tid og sted

Kalender

OSA Hovedstyremøte 8 2019

Med forbehold om tid og sted

Kalender

OSA Hovedstyremøte 9 2019

Med forbehold om tid og sted

Kalender

Deadline OSA-Sporet nr 4 2019

Sporet-deadline

Kom gjerne med innspill på artikler, skriv sjøl eller send inn bilder!

Kalender

OSA Hovedstyremøte 10 2019

Med forbehold om tid og sted

Kalender