Bussklubben 

OSA (stiftet 1894), har ca 1500 medlemmer, hvorav ca 80 på bussen. Vi arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår, og at kollektivtrafikk skal være et offentlig anliggende. Vi er imot anbud og privatisering. Kollektivtrafikken trenger langsiktighet, og bør ikke drives med profitt. Gode arbeidsvilkår gir bedre helse og levevilkår.

Her er dine tillitsvalgte 

Mer informasjon
 


Medlemsfordeler

Nyheter

OSA Årsmøtekunngjøring

Forslag kan bare reises på møtet 30. januar. Ingen endringsforslag kan reises på referatårsmøtet.

Les mer | desember 2018

Hvordan vinne bussanbud

Av Marit Sauge, leder Bussarbeiderklubben OSA-Sporet 3-18 Har du planer om å gjøre karriere i bussbransjen og trenger innspill til hvordan du skal…

Les mer | oktober 2018

Bruk stemmeretten før søndag…

Valg til Bedriftsforsamlinga i Sporveien Årets valg av ansattrepresentanter til Bedriftsforsamling  - og til styrene i Trikk og T-bane er i gang. Frist…

Les mer | oktober 2018

Privat bussmonopol må brytes

Tilsvar av Sissel M. Skoghaug, nestleder Fagforbundet I et innlegg i DN 20. september hevder Jon H. Stordrange og Jofri Lunde i NHO Transport at det offentlige…

Les mer | september 2018

NHO trikser med tallene

NHO Transport har endelig lagt ut Vista Analyses rapport "Anbud i bussmarkedet - samfunnsøkonomiske konsekvenser" Vi sakser kommentar av Helene Bank i For…

Les mer | september 2018

Herr redaktør, nå må jeg få…

Av Frode Eriksen, bussfører Unibuss 26. juli 2018 skriver Aftenposten om varme busser i Oslo, og hvilken innsats Ruter legger i å kontrollere disse…

Les mer | juli 2018

OSA-Sporet - Ingen gepard…

En halvveis vakker sommerdag i juni testet OSA-Sporets tre sprekeste den nye førerløse badebussen på Fornebu. Den skal gå i kontinuerlig…

Les mer | juli 2018

OSA-Sporet - La dem spise…

Av Linda Amundsen De som kjenner meg har muligens fått med seg at jeg har et litt over middels anstrengt forhold til #ruter. Man kan kanskje faktisk…

Les mer | juli 2018

Varslingsrutine

Fagforbundet Oslo med tilhørende fagforeninger. Varsling om kritikkverdige forhold som strider mot Fagforbundets etiske retningslinjer, lov og etiske…

Les mer | juni 2018

Fremtidens arbeidsplass…

Mandag 11. Juni, 2018 er dagen da Sporveien skriver historie. Det er i dag klart at CAF vil bli den nye leverandøren til Oslos 87 nye trikker. OSA gratulerer…

Les mer | juni 2018