Arkiv

LOs klimakonferanse

Grønn og rettferdig omstilling – hva og hvordan? For medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i LO og LO-forbund.

Kalender

Ruter vil ha mer makt, på bekostning av din sikkerhet!


Det kom frem i medier rett etter nyttår at ruter gjennom et høringssvar til regjeringen,
Anbefaler endringer i både sivilbeskyttelsesloven, politiloven og yrkestrafikkloven. Alt dette for at de selv skal kunne bli en samordnende myndighet ved krisesituasjoner der det kan være behov får masse evakuering av store befolkningsmasser i Oslo.
Generelt

Nytt fra Valgkomiteen

OSA.Hovedstyre-2019-1
Det som er på valg i år fra arbeidsutvalget (daglig drift) er:
Første nestleder
Politisk sekretær
Kasserer
Hovedstyret:
Her er det flere plasser som er på valg. Disse er litt spesielle, da vi har et medlem fra hver klubb i hovedstyret, så i følge tradisjonen er ikke det helt fritt. Ta kontakt hvis du lurer på noe.
Studie og agitasjonsutvalget:
Leder er ikke på valg, men mange av plassene i utvalget er.
I tillegg skal tillitsvalgte velges inn i utvalget for tillitsvalgte, representantskapet fagforbundet Oslo, og utvalget for tillitsvalgte.
Uklarheter eller spørsmål rundt vervene besvarer vi gjerne. Ta kontakt.
Vi ser gjerne at forslag kommer i god tid før årsmøtet, helst innen 22/1.
Generelt

Årsmøte Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Oslo Sporveiers Arbeiderforening avholder årsmøte torsdag 30. januar kl. 1800
på Røde kors konferansesenter 
Hausmannsgate 7, Oslo

møteplakat_årsmøte_2020
Klubbsider Generelt Kalender

Internasjonal Solidaritet – en lang tradisjon i OSA

Bjorg&Rune&Ingunn-gave-LO.Oslo
Av Bjørg Spillum, leder av kulturutvalget LO i Oslo
OSA-Sporet
Bilde: Fra gaveoverrekkelsen ​- Bjørg, Rune og Ingunn.

Torsdag 5. desember fikk OSAs leder Rune Aasen overrakt en gave fra LO i Oslo, ved leder Ingunn Gjerstad, i anledning OSAs 125 års jubileum. Gaven er et bilde av den spanske kunstneren og viser flyktningbarn fra den spanske borgerkrigen.
Generelt

Anbudsregimets ofre

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen
OSA-Sporet

De fylkeskommunale bestillerselskapene for kollektivtrafikk overlater bussførernes sikkerhet til bussførernes arbeidsgivere. Bussførernes arbeidsgivere vil ikke være bussførernes arbeidsgivere lenger om de gjør noe for bussførernes sikkerhet. Kafka-prosessen i gang.
Bussarbeiderklubben Generelt

Skinnesliping, hva og hvorfor

ciel.udbjørg
Av Ciel Udbjørg
OSA-Sporet

Som vel de fleste vet, har vi i Oslo ingen egen slipevogn, men sånn omtrent én gang i året kommer det en bil fra Kontinentet med et gult dyr på, merket «Schweerbau», og nattevandrere kunne observere den rundt i byen rullende sakte framover i en sky av gnister.
Så, hvorfor sliper vi skinnene, og hva er det Schweerbau gjør, og hva er det bergenserne gjør med sin «Sliping Beauty» og trønderene gjør på sin Gråkallbane, med en dings bygd på et gammelt hestesporveisunderstell arvet fra Oslo?
Sporvognsklubben Generelt

Introkurs

Introkurset er et kurs som er et tilbud til alle nye medlemmer i OSA. Har du vært medlem en stund, men lurer fremdeles på hva foreninga arbeider med eller hva slags fordel du har som medlem. Er dette også et nyttig kurs for deg. 

Kalender

OSA dagen - starten på en ny tradisjon

Som en del av Fagforbundet har vi tidligere arrangert Fagforbunds uka nå på høsten og vinteren. Men da vi ofte opplever at hverdagen for førerne og våre andre medlemmer kunne hatt behov for en oppmuntring og påskjønnelse uten om de tidene som Fagforbunds uka er satt opp. Valgte vi i år å gjøre en helt ny vri, og arrangere OSA dagen. 

Generelt

Broen til fremtiden

Vi har streiket. Vi har brølt. Det ble en grønn bølge i kommunevalget. Over 40 kommuner og fylker har erklært klimakrise. Aldri har klimaendringer blitt prioritert høyere av befolkningen.

Hva nå? Hvordan legger vi fundamentet for broen til en grønn, rettferdig omstilling – i og etter Stortingsvalget i 2021?

Kalender

Slankekur, en julefortelling

stein-apeland
Av Stein Apeland, T-banefører
OSA-Sporet

I disse juletider, blant ribbe og pinnekjøtt og tilbehør med bjelleklang og julenek og juleøl og akevitt og ekstremt overforbruk, får jeg lyst til å si noe om slankekurer, altså om sporveiens historie i min tid.
Generelt

Anbudsregimets ofre

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen

De fylkeskommunale bestillerselskapene for kollektivtrafikk overlater bussførernes sikkerhet til bussførernes arbeidsgivere. Bussførernes arbeidsgivere vil ikke være bussførernes arbeidsgivere lenger om de gjør noe for bussførernes sikkerhet. Kafka-prosessen i gang.
Franz Kafka skrev romanen Prosessen i 1925 for å beskrive enkeltindividets umulige kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system. Livsfølelsen, eller Kafka-prosessen som han beskriver, handler om menneskelig fremmedgjøring, på engelsk «kafkaesque», eller
«følelsesløs, forvirrende, ofte truende komplekst». I dag brukes tilstanden også for å beskrive en «ørkesløs prosess hvor ingenting skjer».
Bussarbeiderklubben Generelt

Redaktøren hjørne - OSA-Sporet -19

olafloberg-red
Av Ola Floberg, redaktør

Året 2019 er straks historie og det har (igjen) vært ett hendelsesrikt år. Idar Helle og Paul Bjerke fra Defacto ferdigstilte OSAs 125-års jubileumsbok. Boka har blitt godt mottatt av medlemmer og andre utafor Sporveien. Boka omhandler for det meste de siste 25 åra, hvor politisk kamp har vært en rød tråd i hvordan foreninga har jobba. Å unngå konkurranseutsetting og oppsplitting har vært fanesaken, og vil være det fortsatt. Det klarer vi ikke uten ett samla OSA. Dèt sagt: uten grunnlaget og kamplysten fra starten i 1894 hadde nok kollektivtrafikken hatt en annen organisering i dag.

Generelt

Leder - OSA-Sporet 5

Rune Aasen
OSAleder Rune Aasen

Jernbanereformen- en nytenkning?

Oppsplitting- privatisering av Jernbanen har medført en flora av selskaper i den nye organiseringen av jernbanen i Norge. Samferdselsminister Dale fra Frp mener at anbudsutsettingen av jernbanen har vært vellykket. Han har tydeligvis ikke fått med seg at hverken Go Ahead eller SJ ennå ikke har kjørt en meter på de strekningen de fikk tildelt.
Generelt

Fase 1 kurs for tillitsvalgte

Som et ledd i grunnskoleringa av tillitsvalgte avholder vi 15. - 17. april Fase 1 kurs for tillitsvalgte. 

Generelt Kalender

Introduksjonskurs for OSA medlemmer

Introkurset er et kurs som er et tilbud til alle nye medlemmer i OSA. Har du vært medlem en stund, men lurer fremdeles på hva foreninga arbeider med eller hva slags fordel du har som medlem. Er dette også et nyttig kurs for deg. 

Generelt Kalender

Trondheimskonferansen

31 - 2 februar. Trondheimskonferansen i regi av LO trondheim. 

Generelt Kalender

Kvinner på skinner

Kvinnekonferanse for kvinnelige medlemmer i OSA og tillitsvalgte. 11-12 mai. 

Kalender

Trenger en digital oppvåkning

Trenger.en.digitaloppvåkning
ENKLERE HVERDAG: Produksjonsleder i Sporveien Oslo, Kjetil Borgen, på oppdrag med kollegene Glenn Johansen (t.h.) og Ilir Neziri for å rette feil på ledningsnettet til trikken.


Lettere å jobbe med en app enn papir


– Tidligere fikk vi arbeidsordrene våre på papir fra sjefen, men nå skjer alt i denne vedlikeholds­ appen. Det er veldig mye enklere for oss, forklarer produksjonsleder i Sporveien Oslo, Kjetil Borgen.
Han er ute på oppdrag sammen med kollegene Glenn Johansen og Ilir Neziri. Jobben er å rette feil som oppstår på de strømførende kablene til trikken i Oslo. Å slippe papir som blir borte er en lykke. I tillegg blir alt av rapportering mye enklere.
Generelt

Juletrefest 5/1-2020

Framfylkingen og OSA inviterer til juletrefest i Sagene samfunnshus søndag 5/1 kl 16 - 1830
2019 FFIO Juletrefest 5.1.2020


Generelt

OSA årsmøte 2020

Med forbehold om endringer etter hovedstyremøte 6.12.19
Om det blir referatmøte avgjøres i hovedstyret
Kalender

Hovedstyremøte 6-2020

Tid og sted kommer på innkalling
Med forbehold om endring av dato
Kalender

Hovedstyremøte 5-2020

Tid og sted kommer på innkalling
Med forbehold om endring av dato
Kalender

Hovedstyremøte 4-2020

Tid og sted kommer på innkalling
Med forbehold om endring av dato
Kalender

Hovedstyremøte 3-2020

Tid og sted kommer på innkalling
Med forbehold om endring av dato
Kalender

Hovedstyremøte 2-2020

Tid og sted kommer på innkalling
Med forbehold om endring av dato
Kalender

Hovedstyremøte 1-2020

11-16 - Bekkestua

Kalender

Hvem skal bestemme arbeidstida?

Hvem.skal.bestemme
Kulturhuset, Youngsgate 6
Kalender

EU på 1-2-3 - OSA Ung

arrangement the cube 2_001
- foredraget vil gi oss en grunnleggende forståelse om temaet.
OSA Ung inviterer alle medlemmer! Velkommen!
Generelt Kalender

Årsmøte PLK

Se oppslag

Personalklubben Kalender

Årsmøte Bussklubben OSA

Ledergruppens møterom, 2. etg Alnabru

Bussarbeiderklubben Kalender

Årsmøte Helgedagsbetjeninga

Se oppslag for tid og sted

Kalender

Årsmøte Baneklubben

Sangerhallen, kl. 16.30

Kalender

Plankurs for tillitsvalgte i Plankomiteer - Trikk og T-bane

Studie- og agitasjonsutvalget avholder 9 og 10 desember plankurs for tillitsvalgte i plankomiteene i Sporvognsklubben og t-baneklubben. Med invitasjon til arbeidsutvalget i de respektive klubbene. 

T-baneklubben Sporvognsklubben Generelt Kalender

Sporveiens VO-nytt nr. 4 2019

VO-nytt-4.19
"41 år i Sporveien! Er u gæ`ærn? Ja jeg er kanskje det, men på en bra måte håper jeg. Høye lønninger og statusjobb var ikke viktig for meg, så jeg har jobbet hele livet med kollektivtrafikk."
Generelt

Industrien trenger mer gods på bane!

Jernbaneuttalelse Industriaksjonen uke 41 okt 2019-1
Industriaksjonen støtter den politiske streiken i jernbanen 10. oktober

Styret i Industriaksjonen støtter den politiske jernbanestreiken torsdag 10. oktober 2019. Industriaksjonen vil at norsk industri skal delta aktivt i overføring av godstransport fra vei til bane og sjø. Vi frykter at fortsatt konkurranseutsetting og innføringen av EUs jernbanepakke 4 vil være en alvorlig hindring for dette.

Generelt

Politisk streik - jernbanepakke 4

jbf2
OSA stiller seg bak NJF og NLF i den politiske streiken 10. oktober ved å legge ned arbeidet fra kl. 12.30 – 13.00 torsdag 10. oktober. Vi oppfordrer medlemmene å møte opp på jernbanetorget kl. 12.00.
Generelt

Uheldig vinkling i Dagsavisen

dagsavisen.no-Anklager.Raymond.Johansen.for.Frp-politikk
I intervju i Dagsavisen (30/9-2019) med OSAs tillitsvalgt i Unibuss kan det se ut som OSA bestrider tariffsystemet i bussbransjen. Vi vil presisere at det er Bussbransjeavtalen som gjelder i bussbransjen. Trikk og T-bane har egen overenskomst med Sporveien. Eventuelle uenigheter om innholdet i avtalene skal være tema i hovedoppgjørere.

Det er ikke OSAs mening at Raymond Johansen (AP) driver FrP-politikk slik det framgår av Dagsavisens overskrift.
Generelt

Ingen rasister ved vår arbeidsplass

SISNdemo-tøyen-28.9.19

28. september, kl. 12.00 på T​øyen T​org