Velkommen

Her kan du melde deg inn i Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Om medlemskontingent

Satsen for kontingent er 1,60 %.
Maksimalkontingenten (inkludert Koll.hjem, Stønadskasse og OUO-kont.) er i 2018 kr 753,-.
 
Kollektiv hjem: kr 70,- pr måned
 
Stønadskassa: kr 26,- pr måned
 
OUO-kontingent: kr 2​4,- pr måned
 
Studentkontingent: kr 250.- pr halvår

Pensjonistkontingent: kr 740,- pr. år.