Velkommen

Her kan du melde deg inn i Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Om medlemskontingent

Maksimalkontingenten (inkludert Koll.hjem, Stønadskasse og OUO-kont.)
 
1,45 %                  kr 662,-
1,50 %                  kr 681,-
1,55 %                  kr 699,-
1,60 %                  kr 718,-
1,65 %                  kr 737,-
1,70 %                  kr 756,-
1,75 %                  kr 774,-
1,95 %                  kr 849,-
 
 
Kollektiv hjem: kr 70,- pr måned
 
Stønadskassa: kr 26,- pr måned
 
OUO-kontingent: kr 23,- pr måned
 
Studentkontingent: kr 250.- pr halvår
 
Pensjonistkontingent: kr 660,- pr. år.