Velkommen

Her kan du melde deg inn i Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Om medlemskontingent

Satsen for kontingent er 1,60 %.
Maksimalkontingenten (inkludert Koll.hjem, Stønadskasse og OUO-kont.) er kr 718,-.
 
Kollektiv hjem: kr 70,- pr måned
 
Stønadskassa: kr 26,- pr måned
 
OUO-kontingent: kr 23,- pr måned
 
Studentkontingent: kr 250.- pr halvår
 
Pensjonistkontingent: kr 660,- pr. år.