19 mister jobben!

I slutten av oktober fikk OSA vite at Ruter har bestemt å legge ned servicepunktene på Jernbanetorget, Majorstuen og Nasjonalteateret. 19 av våre kollegaer vil miste jobben. Ruter mener det er viktig at de kan spare inn de ca. 7,5 millioner kroner det er beregnet at de bruker på å drifte servicepunktene i året.

Generelt

Servicepunktene - farsen fortsetter

OSA er i mot hele den prosessen (hvis det har vært noen) når det gjelder avvikling av servicepunktene til Sporveien. Hovedargumentet for avvikling er at passasjerene bruker app’en til Ruter for å kjøpe billett.

T-baneklubben Generelt

VO-NYTT. Okt 2017 Nyhetsbrev fra vernetjenesten Trikken

Vernetjenesten i trikken.

Vi er for tiden 9 verneombud og et hovedvernombud, vi har forskjellige fokusområ-der slik av vi kan dekke hele arbeidsplassen vår. Vi er også representert i flere møter med bedriften som går på arbeidsmiljøet. Vi er også med på vernerunder, hovedverneombudet deltar også på avviksmøter og sitter i AMU.

VO Nytt nr 1.okt.2017

Generelt Sporvognsklubben VO-nytt

Politisk markering. Forby bemanningsbransjen

Dato: 15.11.2017
OSA stiller med fane 15. november foran Stortinget kl. 14! Møt opp
På initiativ fra fagforeninger i Oslofjord-området, samt LO i Oslo, og med støtte fra stadig flere fagorganisasjoner, blir det politisk streik og markering foran Stortinget onsdag 15. november kl. 14.00. Kravet er å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden i første omgang.
http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=143807
Kalender Generelt

Din fremtidige hverdag – kun en app?

Som fagforening mener OSA at nedleggelsen av servicepunktene i Oslo, vil forringe kollektivtilbudet for flere grupper, som til stadighet opplever å bli tilsidesatt i den såkalte modernisering- og digitaliseringsprosessen som foregår i samfunnet. På sikt vil vi verken ha buss- eller trikkeførere lenger heller. Så hvem skal man da henvende seg til? Eldre tvinges over til å bli digitale brukere av utallige tjenester, og mister derfor mye av den sosialiseringen som er viktig for alle mennesker! Ikke kun de eldre. 

Generelt

Uttalelse servicepunktene - PLK

Vedtatt i PLKs klubbstyre mandag 6. november.

Personalklubben Generelt

Video fra valgkamp Kjeholmen

Vi har satt sammen en liten video-oppsummering fra valgkamparrangementet på Kjeholmen.
Noen som tok ordet: Truls Wickholm, Andreas Halse, Seher Aydar, Petter Eide, Rune Aasen, Per Arne Nicolaysen, Ola Floberg, Trond Grande, Anette Michelet, Frode Rustbakken + + - og selvfølgelig Sosialistisk Kor!

Filmen er på 1 time og 44 minutter, så det er bare å finne fram potetgullet.

Generelt

Råttenskap og rot fra Venstre

Venstre har i forhandlingene om statsbudsjettet 2018 foreslått å halvere statens bidrag til AFP. Begrunnelsen er:
«Om AFP-ordningen hadde fungert etter hensikten, ved at den var ment for sliterne og spesielt kvinner i pleie og omsorgssektoren, så hadde dette trolig sett annerledes ut. Men nå viser fakta at svært mange AFP-mottagere er menn som for manges del er i full arbeid, sier Terje Breivik, Venstres nestleder og finanspolitisk talsmann, til VG.»
Generelt

Årsmøte Sporvognsklubben

Dato: 22.11.2017
Onsdag 22. november kl. 16.00, avholdes årsmøte for Sporvognsklubben. Møtet avholdes i "Kjellern" på Grefsen og det vil bli servert pizza og drikke for alle som møter. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Sporvognsklubben!
Link til Facebook
Kalender Generelt Sporvognsklubben

Uttalelse om servicepunktene

Uttalelse fra Hovedstyret i OSA

Generelt

Jubilanter i foreninga

OSA har prøvd å ære de som i 25 eller 40 år har sett nødvendigheten av å være organisert. Takket være disse medlemmene er våre rettigheter fortsatt inntakt og Sporveien er samla. Takk for bidraget så langt folkens!

Infrastrukturklubben Generelt Bussklubben

Nytt nr. av Omnibus

Snart slutt på ombordsalget?!

Det er et spørsmål om tid før ombordsalget av billetter på buss er historie. Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) har tidligere foreslått (og fått gjennomslag for) å øke prisen på billettene solgt om bord for på den måten redusere ombordsalget. Dette er så langt det mest virkningsfulle tiltaket for å bli kvitt pengeveska.

les hele Omnibus her. Omnibus_versjon med stjerne4 02 10 2017

Bussklubben

Førerløs teknologi - hvorfor og for hvem?

#Ruter har som mange allerede vet, lenge lekt med tanken om å integrere førerløs teknologi inn i byen vår. Da først og fremt med buss- og bildelingsløsninger som et ledd i å kunne redusere biltrafikken inn til Oslo.


Generelt

Broen til framtiden 2018

Dato: 09.03.2018

Klimakonferansen Broen til framtiden finner sted 9. mars 2018 i Folkets hus, Oslo.

Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har vi vist at et grønt skifte er fullt og helt gjennomførbart, med langt mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På neste års konferanse får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.

Kalender Generelt

Ny tillitsvalgt?

Er du fersk tillitsvalgt i OSA/Fagforbundet kan du ta en lett innføring på forbundets sider. Du logger inn med fødselsnummer og telefonnummer.
https://nytillitsvalgt.fagforbundet.no
Generelt

OSA Bevilger til årets TV-aksjon

OSA bevilger 5.000 kroner til årets TV-aksjon UNICEF. Vi oppfordrer alle andre fagforeninger og medlemmer om å støtte! #unicef #forhvertbarn Les mer om TV-aksjonen på: https://www.unicef.no/tv-aksjonen-2017
Generelt

Lønnsslipp spørsmål?

HR Sporveien har nå gått over til et nytt lønnssystem som gir konsekvenser for vår medlemmer. De som har lest utsendt epost fra HR datert 18 og 19 oktober er klar over at dette medfører at alle som ønsker å se igjennom lønnsslippen sin nå må laste ned APP og orientere seg igjennom en rekke passord og brukernavn. Dersom våre medlemmer skulle ha problemer med innlogging, nedlasting av APP eller har andre spørsmål, ber vi alle medlemmer ta kontakt HR-service på telefon: 415 70 700

Generelt

Debatt om den politiske situasjonen rundt økonomi, ulikhet og fattigdom

Dagens debatt blir innledet med at blir det fortalt litt rundt hvordan de sosiale- og økonomiske forskjellene har økt markant siden 1980. Hvordan man de siste 35 årene har sett det vokse frem ett nytt hierarki i Norge basert på enkeltidividers privatøkonomiske situasjon som blir definerende for deres sosiale status. Et økt press på arbeidsmarkedet i form av uregulert arbeidsinnvandring fra EØS land, økende bruk av midlertidighet og svekkede rettigheter for arbeidere har blitt rene drivstoffet for å skape en voksende gruppe i det norske samfunnet; de fattige og upriviligerte.

Generelt

To nye uttalelser fra Landsmøtet

På Landsmøtets 3. dag har Landsmøtet gitt ut følgende uttalelser om at Fagforbundet tar klimakampen på alvor. Men klar stemme både i forhold til EU´s klimapolitikk og til petroleumboring. Uttalelse nummer to handler om at Fagforbundet sier nei til salg av Norge og Norges ressurser. Tydelige uttalelser som ikke gir rom for tolkning. 

Generelt

Uttalelser fra Landsmøtet 2017

Det ble lagt frem to uttalelser til avstemning for Landsmøtet i dag. En uttalelse som er basert på FaFo sin rapport om et anstendig arbeidsliv for unge arbeidstakere, og en støtte uttalelse til den politiske streiken for innleieforbud som skal arrangeres i Oslo 15. november. Dette er forøvrig også en markering OSA stiller seg bak, og et arrangement for dette kan dere finne på våre facebook sider. Uttalelsene ble enstemmig vedtatt av Landsmøtet. 

Generelt

Landsmøtets første dag


Landsmøtets årsberetning ble lagt frem av Mette Nord, som startet med å minne alle Landsmøtets delegater og besøkende om at ”Styrken ligger i hvor mange medlemmer vi har, slik blir vi sterkere i kampen videre for et styrket arbeidsliv.
Generelt

Marcus Thrane 200 år

Vi har inn noen ex av Manifests pamflett om Marcus Thrane "Den demokratiske frihetens pioner". Den er sendt ut til klubbene for utlån. Løp og les!

Generelt

Uttalelse fra Rogalandskonferansen

Etter stortingsvalget 2017:
Fagbevegelsen må mobilisere mot nye angrep fra arbeidsgivere og høyresida.

Årets stortingsvalg ga et nedslående resultat for fagbevegelsen. Riktignok opplevde alle de fire politiske partiene bak den blåblå regjeringskoalisjonen en tilbakegang, men ikke tilstrekkelig til at regjeringen kunne få avløsning. Dermed må fagbevegelsen forberede seg på å slå tilbake nye angrep både på velferden og på de faglige rettighetene.

Generelt

LO - Støtte til kulturtiltak

Dato: 31.12.2017
LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser. Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

Søknadsfrist for prioriterte tiltak er 31. desember 2017.
Kalender Generelt

Huambo 2016 - en videopresentasjon

Videoen er en presentasjon fra en tur Fagforbundet gjorde i 2016.
Generelt SOS Barnebyer

Budsjettforslag Oslo 2018

Budsjettforslag for 2018 blei lagt fram av Rødgrønt byråd i dag kl. ett. Det ser ut til at byrådet fortsetter dreininga mot en mer rettferdig fordeling. Bunnfradraget i eiendomsskatten øker fra 4 til 4,6 millioner, noe som gjør at flere med små leiligheter slipper å betale eiendomsskatt. Imidlertid strammes grepet om de boligene som har progressivt høyere verdi.

Når det gjelder kollektivtrafikk foreslår byrådet å øke det reelle tilskuddet (kjøp av tjenester) med 528. Samla bevilgning blir da 1.888 millioner kroner.

Generelt

Medlemsmøte verkstedklubben

Dato: 25.10.2017
Kantina på Grefsen
ONSDAG 25.OKTOBER
Kl: 15.00
Verkstedklubben Kalender Generelt

Pinto i Oslo – SOS barnebyer

Torsdag 21. september kom det celebert besøk til Fagforbundet Oslo. Barnebyleder Pinto fra Huambo i Angola skal på landsomfattende informasjonstur om barnebyen han leder.

Vi møttes først i Fagforbundet Oslos lokaler i sentrum hvor Lasse Kristiansen og Anna Elisabeth Uran ønska velkommen og innleda. Fylkets mål er hittil i år innfridd med 107%.
Pinto&Uran
Pinto og Anna Elisabeth Uran

Generelt SOS Barnebyer

Valget og Helsenorge - Morten Waglen

Av HVO teknisk Morten Waglen
- Derfor kommer det en utfordring til de rødgrønne. De har bedre synspunkter når det gjelder et arbeidsliv som ikke skal forsøples og ødelegges av reduserte rettigheter og sosial dumping. Det er ikke bra for helsa det heller. Vi setter krav til «VÅRE» politikere de rødgrønne, at vi forventer bedring i Helse Norge om vi stemmer på dem.
Generelt

Skolestart - SOS-magasinet

Husker du følelsen av første skoledag etter ferien? Når de late sommerdagene hadde vært mange nok og du gledet deg til hverdagen med skolekamerater og aktiviteter? Altfor mange barn kjenner ikke den følelsen. SOS-barnebyer støtter familier slik at de kan sørge for skolegang til barna sine.
Fotoreportasje SOS-barnebyer
Generelt SOS Barnebyer

Effekten av omsorg - SOS-barnebyer

84 prosent av barn som har fått støtte gjennom SOS-barnebyer, skårer høyt i en undersøkelse om livskvalitet. For Martin betydde det at han kunne bytte arbeid med skole.
Generelt SOS Barnebyer

Nye trikker - ny logo

Oslo bystyre vedtok i desember 2015 kjøp av 87 nye trikker til Oslo, med opsjon på kjøp av flere. OSA mener bystyret gjorde ett godt vedtak for å sikre byen en kapasitetsterk og miljøvennlig løsning for Oslo bys framtid.
Anskaffelsen er for tida i rute og alle 87 trikker skal leveres innen 2024 til en strøken skinnegang og mange nyoppussa byrom.
For å understreke at det er Oslo by som kjøper trikkene forslår OSA at byvåpenet til Oslo pryder de nye trikkene.
Generelt

La dem spise kake - Nye meninger

Av Hege Ulstein, Dagsavisen
"En undersøkelse Arbeidsforskningsinstituttet gjorde i 2014 viste at konkurranseutsettingen innen rutebussnæringen har ført til at 38 prosent av de ansatte har fått lavere motivasjon. 59 prosent opplever mer stress. 63 prosent mener at grunnbemanningen er dårligere. 61 prosent at arbeidsvilkårene er endret til det verre. 48 prosent mener at pensjonen har blitt dårligere og 30 prosent synes det same om lønna."
Generelt Bussklubben

Kommentar til Sveinung Rotevatn (V)

Kommentar til Sveinung Rotevatns leserinnlegg 3. august 2017 i Klassekampen.

Vi skal ikke kommentere Rotevatns avsnitt om midlertidig ansettelser, (det han kaller) velferdsinnovatørane og AFP-ordninga, og heller ta opp avsnittet om konkurranseutsetting av jernbanen. Men vi er uenige også på de øvrige punktene.
Jernbanedrift er underlagt ett strengt sikkerhetsregime (jernbaneloven). Ved å splitte opp dette sikkerhetsregimet i mange selvstendige selskaper vil ansvaret for sikkerheten bli langt verre å ha kontroll på. Vi kan vise til Bergen tidligere i år hvor Jernbanetilsynet avdekka uklare ansvarsforhold mellom selskapene som drifter Bybanen. Saken er nå løfta politisk for en gjennomgang av organiseringa.
Generelt

Omnibus

 Førerløse busser øker behovet for bussførere

Selvkjørende busser vil ikke redusere behovet for bussførere, snarere tvert imot. Ruter planlegger å starte et prøveprosjekt i 2018 med inntil 20 selvkjørende kjøretøy. Det utdannes 300 nye førere i året, mens behovet er 1000.

Les hele Omnibus her Omnibus_2_17_10.08.17

Generelt Bussklubben

Gnisten nummer 10

Ferskeste Gnisten fra Sporvognsklubben. Om avviket på Nordre streng og byvåpenet som logo på nye trikker.
Last ned PDF > 1710-Gnisten
Generelt Sporvognsklubben

Nye trikker med byvåpenet til Oslo

Onsdag 16. desember 2015 beslutta bystyret i Oslo kjøp av 87 nye trikker til byen. Siden har programmet gått sin gang og er i rute.
Takket være poeten Jan Erik Vold og politiske krefter er det vedtatt at trikken fortsatt skal være blå. Samtidig mener vi at byvåpenet til Oslo er for lite profilert i byrommet. Oslotrikken er en viktig del av bybildet og vil markere seg enda mer i framtida. Turister, media og byens befolkning bruker trikken som ett bilde på Oslo og urbanitet.
OSA foreslår derfor at nye trikker skal ha byvåpenet til Oslo som logo.
Generelt

Varsko! Nazister i våre gater

Lørdag klarte Den Nordiske Motstandsbevegelsen (Nordfront) å gjennomføre en mars gjennom Markens i Kristiansand. Marsjen visste vi ville komme, etter at nazistene ikke fikk markere seg i Fredrikstad. Mot denne varsla marsjen var fagbevegelsen og antikrefter i ferd med å mobilisere.

Det er tragisk at nazister i det hele tatt klarer å mobilisere til en sånn samling!

Generelt Klubbsider SOS Barnebyer

Barnebyen i Huambo junistatistikk

Først og fremst gratulerer til oss alle. Det totale innsamlede beløpet har nå passert fem millioner!
Fagforbundet Oslo ligger på topp med hele 490 175 kroner, etterfulgt av Fagforbundet Akershus med 407 006.
I Sporveien er det totalt 126 givere!

Bravo!

Fortsatt god sommer til dere som enda er i ferie, og vel overstått til oss andre.


Med vennlig hilsen
FAGFORBUNDET

OSA med SOS-barnebyer
Generelt SOS Barnebyer

Siste fra Kandalaksha

Nyhetsbrev fra SOS Barnebyer i Kandalaksha.
Redegjør blant annet for en endra politikk i Russland, fra institusjoner til famileomsorg.
T-baneklubben Generelt

Ulovlig innleie i byggebransjen våren 2017

Av Boye Ullmann, Organisasjonsarbeider og Faglig leder i Nei til EU
Vedlagt ligger Rapport: Ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområde (Oslo/Akershus) våren 2017.06. Bak rapporten står Rørleggernes Fagforening Fellesforbundet avd 605, Oslo Bygningsarbeiderforening avd 603 Fellesforbundet, Tømrer og Byggfag Fellesforbundet avd 601 og Elektromontørenes Forening Oslo Akershus El og It forbundet.

Rapporten har skapt rystelser både i NHO, bransjeorganisasjoner og i departementet.  AP har etter sin regjeringstid i 2013 lovt å forby "for tiden betales ikke lønn mellom oppdrag". (Problemene startet for alvor i 2011 da NHO standardiserte kontraktene om ingen betaling mellom oppdrag). Tiltaket vil begrense bemanningsbransjens konkurransefortrinn om å omgå oppsigelsesregler for resten av arbeidslivet. Nå har Arbeidsminister Hauglin antydet et liknende forslag i en Høring som kommer i disse dager samt å begrense innleie til max 10-15%. Alle tiltak mottas med takk, men det er ingen tvil om at Høyres motiv var å ta brodden av et AP innspill.
Infrastrukturklubben Verkstedklubben Generelt

OSA-Sporet: Et spørsmål om distanse

Av Kenneth Bareksten

Jeg har blitt forespurt å skrive noen refleksjoner omkring dagliglivet i Sporveien. Det vil si slik jeg ser det, og – vil jeg tro – slik mange andre også opplever det. Jeg snakker om hvordan man oppfatter og tiltaler mennesker som ikke er en naturlig del av vårt strømlinjeformede samfunn. I vår hverdag er det to som stikker seg ut. Dem som står med knekk i knærne og svaier på T4, og dem som spiller opp til dans klokka fjorten en hverdag på et vilkårlig seksvognssett.

Generelt

Herøya historien

 I 1919 ble det av eiendomsmegler J. H. Bryhn budt fram en øy som var til salgs i Steinsfjorden på Ringerike. Han bød den fram som passende til et landsted for en rikmann, men hvorfor kunne den ikke også tjene som feriehjem? Denne øya var Herøya, en idyllisk øy på 150 mål, beliggende like utenfor den historiske kjente eiendommen Steen som en mener har tilhørt Sigurd Syr for over 1000 år siden.

Fagforbundet Superonsdag

Dato: 06.09.2017

Vi skal sette pris på innsatsen fra alle sammen og mane til valgkamp i noen få dager til. Hver stemme teller og sammen vinner vi dette valget!


Kalender Generelt

Nytt nummer av OSA-Sporet

Vi har lagt ut nytt nummer av OSA-Sporet elektronisk. Papirutgaven kommer i uke 27.
Hovedtema er valget, men du kan også lese intervju med Erik Gudmundstuen, Sommerkonferansen 2017, om pensjonsforslaget til AP pluss masse annet.

God lesing og god sommer til dere alle!
Generelt

OSA-Sporet: Fremkommelighet, med eller uten reisende?

Av: Linda N. Amundsen

Ruter har over lengre tid jobbet hardt for å legge ned mange av våre holdeplasser. Argumentasjonen de benytter er at dette skal bedre fremkommeligheten for trikk i byen. Rapporter har blitt utarbeidet og samarbeid på tvers av kommunale etater har blitt opprettet, slik at man kan legge en faglig vekt og kredibilitet i det uttalelsene som blir lagt frem. 

Helgedagsklubben Generelt Sporvognsklubben

OSA-Sporet: Redaktørens hjørne

Av: Frode J. Rustbakken 

11. juni fylte Ekebergbanen 100 år, og det måtte naturligvis feires med brask og bram. Ekebergbanen gikk fra Stortorget til Sæter til å begynne med, og jeg må nok si at for mitt vedkommende er det den vakreste trikkelinjen vi har. Det var masse folk på feiringen, og det var aktiviteter for både store og små. Jeg synes det er veldig bra at Sporveien i samarbeid med Lokaltrafikkhistorisk forening og Ruter lager et slikt arrangement for å feire 100 år med Ekebergbanen. Den har vært et utrolig viktig transportmiddel for alle som bor langs linjen, og vi skal være stolte av den betydningen vår arbeidsplass har hatt og fremdeles har for denne byens innbyggere.

Generelt

OSA-Sporet: Leder

Arbeidsmiljøet i Sporveien

Oslo Sporveiers Arbeiderforening nærmer seg nå 1600 aktive medlemmer. OSA har tillitsvalgte i bedriftsforsamling - Sporveisstyret - og i Arbeidsmiljøutvalget sitter vernetjenesten og tillitsvalgte fra klubbene. Dette medfører at OSA har et stort ansvar til å bidra til et godt arbeidsmiljø i Sporveien. Vi er alle kollegaer som gjør en kjempejobb for at kollektivtrafikken fungere i Oslo. Vi er alle en del av Sporveien, det er viktig og huske! 

Generelt

OSA-Sporet: Budbringeren

Av: Kenneth Bareksten

Erik Gudmundstuen gikk for noen uker siden av med pensjon. Han har i alle år vært en aktiv stemme, og vi i redaksjonen er overbeviste om at han sitter på en historie eller to fra innad i sporveismiljøet. Det viste seg imidlertid at han satt på flere.

Generelt

Ulovlig innleie i byggebransjen

Rapport: Ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområde (Oslo/Akershus) våren 2017.06. Bak rapporten står Rørleggernes Fagforening Fellesforbundet avd 605, Oslo Bygningsarbeiderforening avd 603 Fellesforbundet, Tømrer og Byggfag Fellesforbundet avd 601 og Elektromontørenes Forening Oslo Akershus El og It forbundet.

Infrastrukturklubben Verkstedklubben

Nyhetsbrev sommer 2017 – Plasstyret Etterstad

Nyhetsbrev sommer 2017 – Plasstyret Etterstad informerer:
Vi har vært i møte med banesjef, HR, produksjonsledere og OSA i forbindelse med X-fri og arbeid på røde dager:
    • Ønske fra ledelsen er at i utgangspunktet så skal vi jobbe disse dagene iht. turnus, men når behovet er dekket så får resten X-fri.

Infrastrukturklubben Generelt

Herøya - landtidsleie

Langtidsleie (inntil 1 års kontrakt)

Misvisende om kvinnelige gründere

Manifest Orientering 14/2017
[…] Dersom Trine Skei Grande virkelig er opptatt av likestilling, burde hun heller bry seg mer om at noen av de store barnehagekonsernene presser ned de (hovedsaklig kvinnelige) ansattes pensjonsbetingelser for å øke profitten sin ytterligere. DET er kvinnediskriminerende det.»
manifest/manifest-orientering
Generelt

Ny trikkefører i OSA

I dag har vi i OSA gleden å ønske  Ismael, L.nr. 1685 velkommen som nytt medlem!
Vi i OSA er stolte av å ha flotte medlemmer som dette med på laget
Helgedagsklubben Generelt Sporvognsklubben

Ingeniører - bli med i Fagforbundet!

Ingeniører er med på å bygge Norge, og i en ny film viser vi hvorfor ingeniører bør være medlem i Fagforbundet.
Verkstedklubben Generelt

OSA-kopper

Vi har fått inn nye OSA-kopper, med ny logo. Kom innom Tøyen eller kontakt klubben din.

Generelt

OSA tillitsvalgsamling

35 tillitsvalgte møttes over to og en halv dag for politikk, skolering, diskusjon og sosialt samvær. Vi inviterte partier som fikk anledning til å presentere sin politikk. Programmet inneholdt også rollespill og debatteknikk.

Generelt

OSA har fått nye nettsider!

Det er med stor glede at vi endelig kan dele OSAs nye nettsider med dere! Hensikten med sidene er å gjøre informasjonen om egen organisasjon mye lettere tilgjengelig for både medlemmer og ikke-medlemmer. 

Hovedfokus er å fremme alle klubbene våre og medlemsfordelene vi som OSA medlemmer har. Og ikke minst gjøre feriehjemmene våre mer tilgjengelig for alle!

Velkommen til nye nettsider!


Mvh
Arbeidsutvalget i OSA
Generelt

Anklages for organisert sosial dumping

– Jeg ser ikke dette som noe fagforbund. De vil ikke kunne få tariffavtale med noen hovedorganisasjon, da disse har AFP-ordning som TLF ikke vil ha, sier Johnsen.

Generelt Klubbsider Bussklubben Sporvognsklubben

25 og 40-årsmarkering

Vi gratulerer medlemmer med 40 år i LO og 25 år i OSA. Bildene er fra markeringa høsten 2016.

Generelt Klubbsider Bussklubben

OSA tillitsvalgtsamling

Dato: 08.06.2017

35 tillitsvalgte samles for politikk, valget, organisasjon og sosialt samvær

Kalender Generelt Klubbsider

Hatten av for våre kolleger

Andreas Papp er reisende i elendighet. Derfor vet han mye om hva som må gjøres for å bedre den desperate situasjon for barn rammet av krig og konflikt.

Generelt SOS Barnebyer

Hvor går pengene?

"Utviklingen går i retning av at SOS-familier i større grad lever integrert i lokalsamfunn"

Kjersti Movold, programrådgiver

Generelt Klubbsider SOS Barnebyer

Nytt SOS-magasin ute nå

Her kan du lese det siste nummeret av SOS-magasinet. Vi åpner dørene til ett av familiehjemmene for enslige mindreårige asylsøkere, slik at du kan lære mer om arbeidet vårt i Norge. Les også intervjuet med Andreas Papp som leder SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid, og møt Neila som forandret livet sitt takket være SOS-barnebyer.
Last ned SOS Magasinet
https://www.sos-barnebyer.no/nytt-sos-magasin-ute-na
Generelt SOS Barnebyer

Oppdrag Norge

SOS-barnebyers mål er at ingen barn skal vokse opp alene. Organisasjonen ble startet i etterkrigstidens Europa, da det var behov for å ta hånd om barn som hadde mistet foreldrene sine. Vi ønsket å gi dem en trygg oppvekst i familielignende omgivelser.

 

Generelt SOS Barnebyer

EØS og arbeidsliv

Dato: 26.04.2017

Konferanse tirsdag 25. april kl. 10:00 hos LO i Oslo

LO i Oslos leder Roy Pedersen åpner konferansen med noen tanker rundt arbeidslivsspørsmål på LO-kongressen. Idar Helle fra De Facto legger fram utredning om EØS og arbeidsliv med fokus på bemanningsbransjen, verftssaken, Holship-dommen og ILO 94, og offentlig pensjon. Roar Eilertsen, også fra De Facto, legger fram utredning om EØS, sikkerhet og samferdsel om EUs Jernbanepakke 4, transport og kabotasje, og EUs helikopterforordning. Det blir debatt med kommentarer fra aktuelle forbundsområder.

Kalender Generelt

1. mai: Reduser forskjellene

Reduser forskjellene – H og Frp ut av regjering – Stopp velferdsprofitørene

1. maiarrangementet på Youngstorget starter med janitsjarmusikk kl. 11:25 etterfulgt av appeller. Hovedtalene begynner kl. 11:55 som i år er ved Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, Audun Lysbakken, leder av SV, og Bjørnar Moxnes, leder av Rødt. Demonstrasjonstoget går ut fra Youngstorget kl. 12:45.

Generelt Klubbsider Bussklubben

Siste nytt fra Kandalaksha

SOS-barnebyen i Kandalaksha ønsket tre nye barn velkommen i fjor, i tillegg til to nye fosterfamilier med til sammen syv barn.
SOS Barnebyer

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker.
Generelt

Nytt nummer av OSA-Sporet

Dato: 19.04.2017

Magasinet kommer til din postkasse denne uken, men du kan tjuvstarte lesningen nå, ved å laste ned magasinet digitalt.

Kalender Generelt