T-baneklubben

T-baneklubben organiserer brorparten av togførerne, servicemedarbeidere, jobbinstruktører og vikarbefal. Vi er ca. 396 medlemmer og har foreningskontorer på Tøyen. Vi har tillitsvalgte som er representert i alle fora som har med førerne å gjøre: Styret, AMU, AKAN og personalsaker for å nevne noen.


Her er dine tillitsvalgte
Klubben velger tillitsvalgte på årsmøtet. Her velges klubbstyret, plankomitè, studie- og ungdomsutvalg og velferd. Velferden arrangerer jevnlig sosiale sammenkomster som pubrunder, sommerfester, julebord, pensjonisttreff m.m.
Klubbstyret utpeker verneombud og Hovedverneombud på T-banen.

Vi som tillitsvalgte er nær våre medlemmer og bistår i saker som angår dem. Vi stiller med representanter i alt fra sykefraværsmøter til alvorlige personalsaker, så våre medlemmer skal føle seg trygge og ivaretatt.

Du treffer dine tillitsvalgte på Tøyen møteplass mellom kl. 08.30 og 15.30.

MEDLEMSFORDELER

Nyheter

19 mister jobben!

I slutten av oktober fikk OSA vite at Ruter har bestemt å legge ned servicepunktene på Jernbanetorget, Majorstuen og Nasjonalteateret. 19 av våre…

Les mer | november 2017

Rykende fersk historiebok

Da er endelig historieboka om Helgedagsforeninga/klubben kommet fra trykken. Alle i Helgedagsklubben vil få utlevert ett eksemplar hver. Andre som er…

Les mer | desember 2017

Banebryteren nr 3

Last ned siste Banebryter. Om Servicepunktene.

Les mer | desember 2017

Servicepunktene ses på på…

I dag kom beskjeden fra Sporveien og Ruter om at oppgavene som de ansatte i Servicepunktene har i dag skal videreutvikles.

Les mer | november 2017

Banesystem uten mennesker?

Det er ikke nytt at makta vil fjerne jobber i Sporveien. I ett skriv fra 1990 med tittelen "LEGGES DET OPP TIL ET BANESYSTEM UTEN MENNESKER?" blir det…

Les mer | november 2017

Kundenes svar: ikke legg ned…

Det har vært mye snakk om hva som skjer med servicepunktene. Skal de nedlegges eller skal de ikke, og hva skjer eventuelt med de som jobber der? OSA jobber…

Les mer | november 2017

Servicepunktene - farsen…

OSA er i mot hele den prosessen (hvis det har vært noen) når det gjelder avvikling av servicepunktene til Sporveien. Hovedargumentet for avvikling er at…

Les mer | november 2017

Lønnsslipp spørsmål?

HR Sporveien har nå gått over til et nytt lønnssystem som gir konsekvenser for vår medlemmer. De som har lest utsendt epost fra HR datert…

Les mer | oktober 2017

Nyeste Banebryteren

Last ned PDF > Banebryteren nr. 1

Les mer | august 2017

Siste fra Kandalaksha

Nyhetsbrev fra SOS Barnebyer i Kandalaksha. Redegjør blant annet for en endra politikk i Russland, fra institusjoner til famileomsorg.

Les mer | juli 2017