Tillitsvalgte

Marit Sauge Styret, Bussklubben E-post 45 81 00 34 Leder BKO
Frode Eriksen Bussklubben, Studieutvalget E-post 90 77 72 22 Nestleder BKO
Einar Nielsen Bussklubben E-post 92 20 41 53 Klubbstyremedlem
Rune Øfsti Melhus Bussklubben E-post 93 86 76 56 Plasstillitsvalgt Tr. Heim